Mokykloje susipliekė du jaunuoliai – santykius aiškinosi kumščiais

BTVMC nuo­tr.
BTVMC pra­dė­jęs va­do­vau­ti Dai­nius Kor­sa­kas tei­gė, kad įstai­ga mo­ki­nių sau­gu­mui ski­ria di­de­lį dė­me­sį, ta­čiau pripažino, kad psi­cho­lo­go ne­tu­ri.
Praėjusią savaitę „Biržiečių žodį“ pasiekė filmuota medžiaga. Joje akivaizdžiai matyti, kaip pamokų metu smurtauja Biržų technologijų ir verslo mokymo centro (BTVMC) auklėtiniai.

Kibo į atlapus

Pamokos metu vienos klasės mokinys pradeda „kabinėtis“ prie klasioko, jie apsižodžiuoja ir provokatorius kimba į atlapus. Muštynės įvyksta tiesiog klasėje – kumščiai „paleisti“ į darbą, virsta suolai. Vaizdo įraše matyti, kaip mokytoja bando vaikinus raminti, prašo jų nesimušti. Tačiau netrukus iš vaizdo įrašo ji dingsta. Galbūt išbėga šauktis pagalbos.

Kitoje filmuotoje medžiagoje įrašas liudija, kad muštynės persikėlė į lauką – mokyklos kieme tas pats peštukas užgaulioja ir užsipuola kitus mokinius.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/

Susijusios naujienos