Kaštonų mokykloje – naujas aikštynas ir būsima saulės elektrinė

B. Petkevičiūtės nuotr.
Per­kirp­ti juos­tą Vytautas Sta­nu­le­vi­čius pa­kvie­tė sa­vi­val­dy­bės me­rą Vy­tą Ja­rec­ką ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę Iru­tę Var­zie­nę, pasakiusią: „Jums va­do­vau­ja pa­ts ge­riau­sias mo­kyk­los di­rek­to­rius pa­sau­ly­je, ku­ris da­ro vis­ką, kad mo­kyk­lai bū­tų ge­riau“.
Ši savaitė Biržų Kaštonų pagrindinei mokyklai ypatinga – baigtas renovuoti modernus lengvosios atletikos aikštynas, kainavęs 128 tūkst. eurų. Gera ir dar viena žinia – mokyklos vadovas Vytautas Stanulevičius gavo Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) pranešimą, kad patvirtinta paraiška – ugdymo įstaiga galės įsirengti saulės elektrinę.

Atidarė aikštyną

Antradienį į naujojo Kaštonų mokyklos lengvosios atletikos aikštyno atidarymą susirinko būrys svečių: Biržų rajono savivaldybės atstovai, rėmėjai, mokytojai, treneriai, mokiniai. Linkėdamas vaikams gražiai augti ir saugiai sportuoti, naująjį aikštyną pašventino Biržų Jono Krikštytojo bažnyčios kunigas Normundas Figurinas. Apie 60 mokinių iš Kaštonų, Pačeriaukštės bei "Atžalyno" mokyklų aikštyną išbandė pirmieji – dalyvavo lengvosios atletikos varžybose, skirtose Kaštonų taurei laimėti. Pirmosios pergalės ir medaliai vaikams atnešė daug džiaugsmo ir motyvacijos sportuoti.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/