Jonų gaudynės po Biržų turgų

Reginos VAIČEKONIENĖS nuotr.
Biržų turgaus prekiautojas Jonas Maldutis per Jonines švenčia ir savo gimtadienį.
Kur savaitgalį vienoj krūvoj daugiausia Jonų? Biržų turguje! Kaliošų Jonas, Beržinių Jonas, gėlių Jonas, dešrų Jonas, sūrių Jonas... Bet prieš vardines Jonai išsilakstę...

Paieškos

Paskutinį turgadienį prieš Jonines varduvininkai pasidovanoję sau poilsio dieną. Koks ten poilsis? Laukuose pats vasaros darbymetis. Beržinių Jonas į turgų su vaistinių ramunėlių puokštėmis bei braškių uogomis atsiuntė savo žmoną Ireną. Irena kaimynus turgaus Jonus pažįstanti. Ji beviltiškai dairėsi į šonus. Gėlių ir krūmų Jonų vietos šeštadienį iššluotos. O kaliošų Jonui šeštadienis visuomet šventė. Už jo prekystalio – Feliksas. Biržų turgaus paviljone sūrių Jonas iš už Biržų girios, įdarbinęs martelę spruko į miestą pasižmonėti. Pats ištikimiausias turgaus senbuvių Jonų – Jonas Maldutis. Ne biržietis, iš kaimyninio Pasvalio rajono. Kiemėnų. Jis su šviežios ir jau rūkytos mėsos gaminiais turguje prekiauja nuo 1992 metų. Prie Jono prieiti ir jį užkalbinti reikia laukti eilėje kaip pas daktarą. Jonas užgultas pirkėjų. Mėsų Jonas šįkart ne vienas. Šalia jo žavi pagalbininkė – jo žmona Vaiva. Retokai, tik išskirtine proga Jonas mums parodo savo gražią žmoną.

Varduvių interviu

Kas poną Joną atginė į Biržų turgų?

Gyvenimas privertė. Ūkininkavome kaime. Žemės nedaug, tik 50 hektarų. Auginome ir gyvuliukus. Kaimo žmonės amžių amžiais rūkydavo mėsą. Mes iš savo tėvų šio amato išmokome. Ir sugalvojome verslą. Iš pradžių prekiavau tik šviežia mėsa, o paskui įsirengėme mėsos perdirbimo įmonėlę, rūkyklą. Prekiaujame ir rūkytais mėsos gaminiais.

Kodėl pasirinkote Biržų, o ne Pasvalio turgų?

Čia buvo didesnės kainos, pirkėjų daugiau. Biržų kraštas mums artimas. Dėdė gyvena Biržuose, teta – Pabiržėje.

Įsisuko vardadienių karuselė: antaninės, joninės, petrinės, povilinės... Ar piniginė storėja?

Per karantiną pirkėjų sumažėjo ir nepadaugėjo. Gal jie atprato eiti į turgų? Apsipirkinėja parduotuvėse... Prieš 10-15 metų jausdavosi, kad vardinės artėja. Mėsą biržiečiai labiau perka žiemą.

Jūsų produkciją mėgsta ir giria. Eilutės būriuojasi nuo ankstaus ryto...

Visi gerą mėsą mėgsta. Prastą mėsą šunys ėda!

Aš švęsite Jonines? Jau kelintas savo gyvenime?

Švęsiu. 55 Jonines. Per Jonines ir mano gimtadienis. Bet sveikintojai net neįtaria. Man tos Joninės nuo mažens skersai gerklę kaulu stovi.

Ar sveikintojai daug vainikų ant durų prikabina?

Daug. Vainikus uždraudžiau ant durų ir sienų kalti. Dabar vainikus man karia ant kaklo...

Dovanų svečiai daug prineša?

Visos dovanos telpa kišenėje.

Ar Kiemėnuose daug Jonų?

Jonų Kiemėnuose – dvidešimt. Vien mūsų gatvėje 6 Jonai ir Janinos. Mūsų sūnus Jonas, mūsų anūkėlis – Jonas. Anūkėliui 5 metukai. Jis kaip ir aš, gimęs per Jonines.

Kai šeimoje trys Jonai kaip tarp vardų nepasiklystat?

Mane šaukia seneliu, sūnų – Jonu, o anūką – Jonuku.

Ūkininkaujate, supirkinėjate kiaules, rūkote mėsos gaminius, prekiaujate turguje. O kada ilsitės?

Per atostogas. Derlių nuimame ir kasmet leidžiamės į keliones. Aplankėme Kubą, Indiją, Kanarų salas ir t. t.

Joninių laužą krausite iš dešrų?

Dešras šiandien jau baigia išpirkti. Apsieisim be laužų. Saugom gamtą. Jonines švęsime kultūringai ir... saugiai.

Be ugnies?

Saliutų bus...

Ko linkite savo bendravardžiams?

Viso geriausio!..