Įženkime į savo dykumą

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vik. kun. Normundas Figurinas.
Pradėjome kelionę per gavėnios laikotarpį. Gavėnia – tai keturiasdešimties dienų laikas, skirtas pasiruošti Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo – Velykų šventei. Gavėnia prasideda Pelenų dieną ir baigiasi Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės Kristaus vakarienės Mišių pradžia.

Jėzus iškeliauja į dykumą ir ten praleidžia keturiasdešimt dienų. Praleidžia pasninkaudamas ir melsdamasis, permąstydamas savo gyvenimą, būsimą veiklą. Gavėnios laikotarpiu ir mes esame kviečiami įžengti į savo ,,dykumą”. Atsiriboti nuo perteklinių veiklų, prekybos centrų, akcijų, ypatingų pasiūlymų. Pažvelkime į savo vidų, paklauskime savęs, kaip aš jaučiuosi, ką išgyvenu? Kas mane liūdina ir iš ko semiuosi jėgų?

Jėzaus kelionė per dykumą tikrai nebuvo vien pasivaikščiojimas saulėtomis smėlio kopomis. Per šią kelionę Jis keletą kartų susidūrė su piktojo, kuris siūlė visus pasaulio turtus, valdžias ir karalystę pagundomis. Tačiau Jėzus ryžtingai ir kategoriškai sušunka: ,,Eik šalin, šėtone!”.

Kažkas iš skaitančių paprieštaraus man, kad lengva buvo Jėzui atsispirti piktojo pagundoms, juk buvo Dievo sūnus su ypatingomis galiomis, o mes tik paprasti žmonės. Tačiau nepamirškime, kad Jėzus buvo ne vien tikras Dievo sūnus, bet turėjo ir pilną žmogišką prigimtį, visus žmogiškus jausmus, išgyveno skausmą, alkį, liūdesį, baimę ir gundymus, Jėzus nesinaudojo savo dieviškumu, kad palengvintų žmogiškus jausmus ir patirtis, o kaip tik rinkosi sudėtingiausias ir rizikingas patirtis negailėdamas savęs.

Mielas skaitytojau, kaip šiandien mumyse, mūsų visuomenėje stinga to Jėzaus parodyto ryžtingumo. Kaip dažnai šiandien susidūrę su pagundomis mes ištariame: ,,Eik šalin, piktasis”? Šiandienos žmogus linkęs prarasti viltį, suabejoti tikėjimu, lengvai pasiduoda įvairioms aistroms, pagundoms ir nejučia leidžiasi apkabinamas ,,piktojo”, nejučia randa šilumą ir palaikymą jo tariamoje globoje, o kai tai suvokia, jau yra gerokai susidraugavęs su tamsos angelu.

Tegul šis gavėnios laikotarpis mums leidžia suprasti, kas yra mūsų tikrasis jėgų šaltinis, kas mums teikia paguodą? Būkime pripildyti tikėjimo, vilties ir meilės, nes Dievas su mumis.

Palaiminto gavėnios laikotarpio!