Įtarė korupciją dėl lėšų dalinimo sporto veikloms

B. Petkevičiūtės nuotr.
Viename iš savivaldybės komiteto posėdžių, vykusių praeitą savaitę, tarybos narė Stasė Eitavičienė įžvelgė korupcijos apraiškas tvarkoje, pagal kurią skirstomos lėšos Biržų rajono sporto klubams ir organizacijoms.
Savivaldybės taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus skirstomi pinigai Biržų rajono sporto klubams ir organizacijoms. Vieniems tarybos nariams užkliuvo apraše nurodytos prioritetinės sporto šakos, o kiti įžvelgė ir galimas korupcijos apraiškas.

Prioritetinės grupės

Vienas iš praeitą savaitę vykusio savivaldybės tarybos posėdžio svarstytų klausimų – Biržų rajono sporto klubų ir organizacijų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimas.

Dokumente – penkios prioritetinės sporto šakos, kurioms šiemet bus skiriamos lėšos. Tai – krepšinis, futbolas, imtynių sportas, lengvoji atletika ir motociklų sportas. Apraše taip pat nurodoma, kad Sporto programų vertinimo komisija, įvertinusi sporto programas, turi pateikti rekomendacijas administracijos direktoriui dėl lėšų paskirstymo. Rašoma, kad komisija sudaroma iš ne mažiau kaip penkių asmenų ir į komisijos sudėtį privalo būti įtraukti ne mažiau kaip du sporto veiklos specialistai.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com