Gyventojų aptarnavimo kokybės tyrimas – savivaldybės apklausa „dėl pliusiuko“?

Ž. Maniko nuotr.
Biržų rajono gyventojai galėjo dalyvauti apklausoje dėl savivaldybės administracijos aptarnavimo kokybės ir 8 iš 87 respondentų nurodė, kad susidūrė su korupcijos apraiškomis, tačiau oficialių pranešimų apie tai negauta.
Naujausia apklausa rodo, kad beveik 8 iš dešimties apklausoje dalyvavusių respondentų susiduria su vienokiomis ar kitokiomis aptarnavimo Biržų rajono savivaldybėje problemomis – mandagumo ar specialistų kvalifikacijos stoka, vilkinamu dokumentų rengimu, neišsamiai pateikiama informacija, darbuotojų nesąžiningumu... Tačiau apklausos organizatoriai nemano, kad šie duomenys atspindi bendrą Biržų rajono gyventojų nuomonę.

Įdomūs klausimai, dar įdomesni – atsakymai

Dar praėjusių metų gale savivaldybė kvietė gyventojus dalyvauti anoniminėje apklausoje, kurioje buvo prašoma įvertinti valstybės tarnautojų darbo kokybę. Anketą pildyti buvo galima savivaldybės internetiniame puslapyje.

Tokia apklausa vykdoma kasmet – taip numatyta teisės aktuose, o rezultatai paskelbiami viešai. Klausimų anketoje būta pačių įvairiausių, tačiau įdomiausi – gyventojų atsakymai.

Vienus priima greitai, kitiems tenka ilgai laukti

Apklausa parodė, kad beveik penktadaliui visų anketą pildžiusių respondentų savivaldybėje nustatytas gyventojų priėmimo laikas – nepatogus. Beveik trečdalis apklausos dalyvių pažymėjo, kad laikas patogus „iš dalies“, dešimtadalis pažymėjo, kad „sunku pasakyti“, o beveik pusei apklausoje dalyvavusių biržiečių nustatytas laikas tinka.

Beveik 15 procentų respondentų nurodė, kad jiems tenka ilgai laukti priėmimo pas valstybės tarnautojus. Beveik penktadalis nurodė, kad „iš dalies“, 16 procentų buvo sunku pasakyti, o 48 procentai tikino, kad priėmimo pas valstybės tarnautojus ilgai laukti nereikia.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/