Lyg „Gyvenimas po klevu“ – su praeities nuoskaudomis ir aiškia vizija – žmogus yra sau šeimininkas

V. Leščinskienės nuotr.
Ar vienas žmogus ir nemaloni kaimynystė gali sugadinti viso namo prestižą – šis klausimas aktualus ne tik daugiabučių gyventojams, bet ir turintiems savo sodybas.
„Ge­ras kai­my­nas svar­biau nei gi­mi­nės“, — šven­tai įsi­ti­ki­nę Va­bal­nin­ko mies­to gy­ven­to­jai. Tik Žo­li­nės gat­vė­je esan­čia­me dau­gia­bu­ty­je įsi­kū­rę žmo­nės kai­my­nys­te ne­la­bai džiau­gia­si — esą šeimininkai ne­ga­li par­duo­ti bu­to, nes šalia gy­ve­nan­ti se­ny­vo am­žiaus mo­teris yra ne­tvar­kin­ga. Pas­ta­ro­ji at­šau­na, kad kiek­vie­nas lai sa­vo gy­ve­ni­mą gy­ve­na ir ma­žiau į ki­tus žiū­ri.

Nepatinka kaimynystė

Keletas pakalbintų šio namo gyventojų sako jau daugiau nei metus laukiantys naujų kaimynų, bet spėlioja, kad greičiausiai jų nebus. Kas atvažiuoja buto apžiūrėti, greitai pakeičia nuomonę sužinoję, kad turės kaimynę, iš kurios buto sklinda nemalonus kvapas.

„Netvarkinga močiutė, jos bute klaiki smarvė, o vasarą, kai duris praviras palieka... baisu. Gal dėl to, kad kates laiko, tos katės nesterilizuotos, būna ir laiptinę pridergia... Moteris dar ir šiukšles visokias kaupia. Gerai dar, kad vaikai šarvo duris įdėjo, todėl kentėti galima, bet anksčiau paprastos, medinės tokios buvo, nesandarios, tai akis nuo dvoko graužė“,- neslėpė kaimynai.

Gal dėl tokios kaimynystės ir parduodamas būstas? Namo gyventojai patikino, kad tikrai – ne. „Čia gyveno tokie seneliai, dėl švaros jiems neprikiši, butas tvarkingas, bet tiesiog pasilpus sveikatai, į miestą juos išsivežė sūnus“,- pasakojo vabalninkiečiai.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/