Biržų ligoninė pritaikoma patogesniam neįgaliųjų judėjimui

Biržiečių žodis
Už karantino pažeidimus nubaustas Biržų ligoninės vadovas

Šiandien Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas susitiko su Biržų ligoninės direktoriumi Petru Bimba ir domėjosi, kaip sekasi įgyvendinti investicinį projektą. Šiuo metu VšĮ Biržų ligoninė, siekdama gerinti pacientų priėmimo ir aptarnavimo sąlygas, baigia vykdyti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą investicinį projektą „VšĮ Biržų ligoninės pastato ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“.

„Atlikus rekonstrukciją žymiai pagerėjo galimybė neįgaliesiems patekti į ligoninę ir iš Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus, ir vidinio kiemo. Taip pat įrengtos naujos neįgaliųjų automobilių stovėjimo aikštelės, sutvarkyta aplinka“, – projekto įgyvendinimu džiaugėsi meras V. Jareckas.

Įgyvendinant projektą numatyta Ligoninės infrastruktūrą pritaikyti patogesniam neįgaliųjų judėjimui įrengiant pandusą ir automatiškai slankiojančias įėjimų duris, neįgaliesiems pritaikant įėjimų laiptų aikšteles, šaligatvius bei automobilių stovėjimo aikšteles.

Projektui įgyvendinti skirta 114 912,45 Eur, projektą planuojama baigti liepos mėnesio pradžioje. Rangovas UAB „Ilgas amžius“.

Ligoninės modernizavimo darbai bus tęsiami. Šiuo metu vyksta ligoninės terapinio skyriaus modernizavimo projektavimo darbai.