Iš Biržų išskridęs lėktuvas jau nebesugrįžo

Ekrano nuotr.
Lat­vi­jo­je žu­vęs lėk­tu­vo AN­BO II pi­lo­tas Ar­vy­das Šab­rins­kas kar­tu su eki­pa­že bu­vu­siu ir ka­tast­ro­fos me­tu su­žeis­tu Val­du Čer­niu­mi pla­na­vo grįž­ti į Bir­žus, ta­čiau šis skry­dis jiems bu­vo lem­tin­gas. Lat­vi­jos vi­suo­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos kad­rai iš įvy­kio vie­tos.
Gar­saus pi­lo­to Ar­vy­do Šab­rins­ko val­do­mą lėk­tu­vą AN­BO II iš­ti­ko ne­lai­mė — or­lai­vis Lat­vi­jo­je, Cēsio savivaldybės teritorijoje, nu­kri­to, nu­si­neš­da­mas lie­tu­vio gy­vy­bę. Kar­tu skri­dęs Val­das Čer­nius pa­ty­rė po­lit­rau­mą, jis gy­do­mas li­go­ni­nė­je.

Nelaimė

Apie tragiškai pasibaigusį skrydį pranešta sekmadienį, po 13. 30 valandos. Nedidelis lėktuvas penktadienį buvo nutūpęs Biržų aerodrome, čia užsipylė degalų ir tęsė kelionę. Iš Latvijos oreiviai ir vėl būtų sugrįžę į Biržus. „Kiti lėktuvai sugrįžo, papildė bakus degalais ir išskrido, tačiau ANBO II nepasirodė“,- liūdnai kabėjo Biržų aeroklubo viršininkas Mantas Binkis. Asociacijos ANBO eskadrilės socialiniame tinkle buvo skelbiama, kad unikali retro lėktuvų grupė – ANBO eskadrilė sklaidys debesis virš Biržų miesto. „Jei oras bus palankus, kolektyvas kils iš Biržų aerodromo... Biržiečiai, pakelkite akis į dangų!“- kreipėsi į biržiečius pilotai. Jie ir buvo užsukę į Biržus, tačiau trumpam ir sugrįžo, deja, ne visi. Latvijoje žuvo lėktuvą pilotavęs ANBO eskadrilės įkūrėjas, su kolega legendinį Antano Gustaičio lėktuvą ANBO II atkūręs A. Šabrinskas. Sužalojimų patyręs Valdas Černius yra Kauno eskadrilės vaikų skraidymo instruktorius.

Pranešama, kad Civilinės aviacijos agentūra (CAA) išsiaiškinusi, jog lėktuvo katastrofos Cēsyje priežastis – techninės variklio problemos. Aiškinama, kad po techninio nusileidimo orlaivis pradėjo kilti ir planavo tęsti skrydį į Biržus, tačiau kilimo metu, maždaug 20 metrų aukštyje, iškilo techninių variklio problemų – jo veikimas buvo nestabilus. Lėktuvo pilotas, nebaigęs kilimo, bandė avariniu būdu nusileisti Priekulių aerodrome, tačiau nepavyko ir lėktuvas nukrito aerodromo zonoje, netoli kilimo ir tūpimo tako.

Pirminė informacija rodo, kad kilimo metu pasiektas didžiausias aukštis neviršijo 30 metrų, tačiau tikslus aukštis bus nustatytas tyrimo metu.

Orlaivis į Priekulių kaime esantį oro uostą atvyko iš Tartu (Estija) ir nusileido Latvijoje papildyti degalų. Nusileidimo metu nepastebėta jokių techninių lėktuvo eksploatavimo problemų. Lėktuvas buvo istorinio orlaivio dublikatas – savarankiškai pastatytas remiantis istoriniu orlaiviu.