Valstybės dienos šventė Latvijoje

J. Bagdonienės nuotr.
Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Sumos choras – lietuvybės skleidėjas kaimyninėje Latvijoje.
Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Sumos choras švęsti Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos buvo pakviestas į Latviją, Agluonos (latviškai – Aglona) miestą, todėl choristai ir klebonas Jonas Morkvėnas po Mišių už Lietuvos valstybę Biržuose, išvyko į kaimyninę Latviją.

Valstybės dienos šventė vyko šv. Mišiomis Agluonos bazilikoje, kurias aukojo kunigai Jonas Morkvėnas ir Rimantas Gudelis. Mišių metu giedojo Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Sumos choras (vargonininkė Viktorija Morkūnienė).

Po šv. Mišių jų dalyviai, daugiausia – šventei atvykę biržiečiai, panevėžiečiai ir kupiškėnai, keliolika latvių, save pristatančių latgaliais, susirinko prie paminklo Lietuvos karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai. Skambėjo Lietuvos himnas, kuriam vadovo biržiečiai choristai, lietuviškos ir latgalių dainos.

Latgališkoji Agluona buvo karalienės Mortos gimtinė. Agluonoje, pasak tos pačios istorinės legendos, buvo nužudytas ir čia palaidotas pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas. Norėdami įamžinti šiuos Lietuvos ir Latvijos vienybės ženklus 2015 m. Agluonos bazilikos šventoriuje lietuviai ir latviai pastatė paminklą karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai bei jų vaikams. Tradiciškai prie šio paminklo švenčiama Lietuvos valstybės diena, tradiciškai į šią vietą renkasi latviai, atvyksta lietuviai.