Biržiečiai atsisveikino su dviem katalikų bažnyčios dvasininkais

Gražinos Dagytės nuotr.
Biržiečiai išlydėjo Šv. Jono krikštytojo bažnyčios kleboną A. Neverauską

Praėjusį sekmadienį Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo atsisveikinama su čia tarnavusiais dvasininkais, kurie tarnystę tęs kitose Lietuvos vietose. Gražiausi žodžiai, gėlės, linkėjimai, atsiprašymai ir maldos žodžiai buvo skiriami bažnyčios klebonui, kunigui Algiui Neverauskui ir diakonui Viliui Valioniui.

Kunigas Algis Neverauskas dėkojo tikintiesiems už ištikimybę bažnyčiai, už bendrystę, už palaikymą ir paskatinimą rūpintis parapijų reikalais, bažnyčių tvarkymu. Dvasininkas dėkojo už maldas, kalbamas už bažnyčios tarnus. Jis sakė, jog kunigas dažnai jaučiasi tarsi mūšio lauke. Nugalėjus karo vadą, iškiltų grėsmė visiems jo kariams. Algis Neverauskas tikinčiuosius ragino neapleisti pradėtų darbų, patiems juos tęsti ir raginti tai daryti naujus į bažnyčią ateisiančius dvasininkus.

Kun. Algis Neverauskas akcentavo išpažinties svarbą ir kalbėjo, jog vienas iš didžiausių jo troškimų buvo matyti kuo daugiau prie klausyklos atgailaujančių žmonių. Taip pat dvasininkas atkreipė dėmesį į ekumeninio judėjimo svarbą, į siekį, kad priešiškumas išnyktų ir skirtingų konfesijų tikintieji gyventų taikoje. Kunigas atsisveikindamas kalbėjo, jog gali būti, jog kai kurių savo parapijiečių daugiau nebepamatys fizinėmis akimis, bet tiki, kad juos išvys Kristuje.

Atsisveikinimo žodį taręs diakonas Vilius Valionis taip pat dėkojo tikintiesiems ir stiprino juos Dievo žodžiu.