Katalikai kviečiami melstis kiekvieną vakarą

Gražinos DAGYTĖS nuotr.
Kun. Algis Neverauskas kvietė parapijos tikinčiuosius kiekvieną vakarą, 8 valandą, skambant bažnyčių varpams, jungtis į maldos tiltą, meldžiantis į Šv. Juozapą.
Karantinas atėmė iš tikinčiųjų galimybę lankytis bažnyčiose. Dievo žodžio skelbimas netruko persikelti į socialinius tinklus. Populiariausiu tapo feisbukas. Jame klausytis pamokslų, dalyvauti pamaldose kasdien kviečia evangelikų reformatų dvasininkai, Sekmininkų bendruomenės vadovai. Biržiečiai pasigedo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios dvasininkų žodžio, galimybės kartu būti maldoje.

„Biržiečių žodis“ pakalbino šios bažnyčios kunigą, kleboną Algį Neverauską, pasiteiravo, ar norintiems išgirsti jo ar kitų dvasininkų pamokslavimą, neplanuojama tikinčiųjų pakviesti melstis kartu naudojantis socialiniais tinklais.

Kunigas A. Neverauskas sakė, jog biržiečiai turi daug galimybių dalyvauti Šv. Mišiose, kurias transliuoja Marijos radijas, rodo televizija, socialiniuose tinkluose melstis kartu kviečia įvairių Lietuvos katalikų bažnyčių dvasininkai. Pastebėjus, jog tikintieji tiesiog pasiilgo savo klebono balso, savų kunigų pastiprinimo žodžių, pažadėjo apsvarstyti galimybę kartu melstis interneto pagalba.

Redakcijos žiniomis praėjusį savaitgalį vieną kartą socialinio tinklo Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios paskyroje jau buvo transliuotas klebono Algio Neverausko pastiprinimo žodis savo tikintiesiems.

Vakar kunigas sakė norintis atkreipti parapijos narių dėmesį, jog paskyroje nuolat įkeliama įvairių minčių, skirtų pamąstymams. Tai bus daroma ir ateityje. Pagal galimybę bus dalinamasi ir gyvu žodžiu.

„Dabar yra Gavėnios metas, kviečiu visus labiau pasitikėti Jėzumi. Išbandymų metu prie jo galime dar labiau priartėti. Linkiu atrasti tokį santykį su Jėzumi, kuris nebūtų kaip rytmečio rūkas, o būtų sąmoningas ir gilus“, – tikintiesiems linkėjo kun. Algis Neverauskas. Taip pat jis kvietė žmones kiekvieną vakarą, 8 valandą, jungtis į maldos tiltą. Skambant bažnyčių varpams ragino kreiptis į Šv. Juozapą, kuris pats išgelbėjęs šventąją šeimą, paslėpdamas ją Egipte, visais laikais katalikams buvo gynėju nuo visų nelaimių.

Kun. Algis Neverauskas sakė, jog nuo praėjusio ketvirtadienio Šv. Mišios Biržuose aukojamos už uždarų durų, jose dalyvauja tik dvasininkai. Laidotuvių Mišios taip pat aukojamos be artimųjų. Laidotuvių dalyvius dvasininkas pasitinka kapinėse. Kunigas pastebėjo, jog žmonėms labai stinga atsakomybės. Jie nesilaiko karantino reikalavimų.