Ar už pasirodymą kitoje barikadų pusėje Žydrūnas Savickas gali netekti Biržų garbės piliečio vardo?

Asmen. album. nuotr.
Dalis bir­žie­čių pa­si­pik­ti­no Žyd­rū­no Sa­vic­ko da­ly­va­vi­mu Sau­sio 13-osios mi­nė­ji­me ir ne­tgi siū­lė iš spor­ti­nin­ko atim­ti Bir­žų gar­bės pi­lie­čio ti­tu­lą, ta­čiau ži­no­mas žmogus to­kią vi­suo­me­nės reak­ci­ją va­di­na su­grį­ži­mu į so­viet­me­tį, kai už iš­sa­ky­tą kri­ti­ką val­džiai bū­da­vo su­si­do­ro­ja­ma.
Iš Biržų kilęs planetos stipriausiu žmogumi tituluotas galiūnas Žydrūnas Savickas jau ne pirmą kartą atsiduria jo elgesiu pasipiktinusių biržiečių akiratyje. Paskutinis sportininko pasirodymas Sausio 13-osios minėjime kartu su žmonėmis, kurie protestavo prieš dabartinės valdžios politiką, sukėlė pasipiktinimą ir kai kurie netgi replikavo, esą už Laisvės gynėjų minėjimo paniekinimą galiūnui turėtų būti atimtas Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio titulas. Pats Ž. Savickas teigia negalintis patikėti, kad visa tai vyksta laisvoje Lietuvoje...

Sukėlė pasipiktinimą

Ž. Savickas savo nuomonę apie dabartinės valdžios sprendimus pradėjo reikšti prasidėjus pandemijai. Sportininkas socialiniuose tinkluose dažnai piktinasi Vyriausybės ribojimais, kurie, anot jo, varžo žmonių laisves. Praėjusią savaitę Vilniuje vyko Sausio 13-osios minėjimas, kuriame, kaip teigia žiniasklaida, susirinkusieji pasidalino į dvi Lietuvas: vieni atėjo pagerbti kovojusiųjų už Nepriklausomybę, o kiti, neleidę valstybės atstovams pasakyti žodžio, juos nušvilpė, taip paniekindami šalies istoriją. Nuotraukos, kuriose užfiksuotas Ž. Savickas, stovintis neva tautos priešų pusėje, visuomenėje sukėlė diskusijas – vieni biržiečiai pritarė kraštiečiui ir jo poziciją palaikė, o kiti piktinosi, teigdami, kad minėjimą paniekinusiam Garbės piliečiui, už tai turėtų būti atimtas šis titulas.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/