St. Vadapolo nuotr.
Sū­nų Žyd­rū­ną Sa­vic­ką pa­svei­kin­ti ypa­tin­ga pro­ga at­vy­ko jo ma­ma bir­žie­tė Vi­da Sa­vic­kie­nė.
Šeštadienį Biržų pilies arsenalo salėje Lietuvos Santarvės fondo valdybos narių nutarimu Biržų Garbės piliečiui, tituluojamam stipriausiu pasaulio žmogumi – Žydrūnui Savickui iškilmingai įteiktas Santarvės medalis „Pro augenda concordia“ (už santarvės puoselėjimą).

Ž. Savickas iškilmingos ceremonijos metu atrodė labai susikaupęs ir atsakingai priimantis šį garbingą apdovanojimą. Dalyvavę renginyje žmonės stebėjosi, kad tiek mažai biržiečių susirinko. „Nei sporto atstovų, nei miestiečių. Sakyčiau, gėda biržiečiams, kurie, atrodo, palaiko Žydrūną Savicką, o į tokią iškilmingą ceremoniją neatėjo“,- apgailestavo renginio dalyvis Stanislovas.

Ž. Sa­vic­kui me­ro Kęs­tu­čio Kni­zi­ke­vi­čiaus svei­ki­ni­mą per­da­vė jo pa­ta­rė­ja Li­li­ja Vai­tie­kū­nie­nė, taip pat Sei­mo na­rio Val­de­ma­ro Val­kiū­no pa­dė­jė­ja Gra­ži­na Pau­laus­kie­nė, ki­ti bir­žie­čiai, šei­mos na­riai.

Socialiniuose tinkluose biržiečiai ir ne tik sveikino Ž. Savicką su dar vienu svarbiu įvertinimu. Biržų rajono savivaldybės tarybos narys, liberalas Povilas Mikalajūnas nepraleido progos socialiniuose tinkluose savo komentaru suabejoti fondo teikiamų apdovanojimų reikšmingumu.

Santarvės fondo garbės kavalieriais tapę nemažai iškilių Lietuvos ir užsienio piliečių. Šiuos garbingus apdovanojimus gavęs prezidentas Valdas Adamkus, prezidentas Algirdas Brazauskas, poetas Justinas Marcinkevičius, Tėvas Stanislovas, latvių kompozitorius Raimonds Pauls, krepšininkas Arvydas Sabonis, Vilniaus universiteto prorektorius, profesorius Jonas Kubilius ir kiti. Biržietį Žydrūną Savicką nominacijai pasiūlė Santarvės fondo atstovas iš Biržų – verslininkas Dalius Linkevičius.