Kas prikišo rankelę, kad Legailių globos namų gyventojai taptų privačios klinikos pacientais?

B. Petkevičiūtės nuotr.
Ko­dėl se­nu­kai, il­gą lai­ką bu­vę po­lik­li­ni­kos pa­cien­tais, per vie­ną die­ną, galimai nuotoliniu būdu, per­si­ra­šė į pri­va­čią kli­ni­ką „Me­di­ci­nos na­mai“, Le­gai­lių glo­bos na­mų di­rek­to­rius Re­nal­das Si­mė­nas ko­men­tuo­ti at­si­sa­kė, teig­da­mas, kad jo­kio kri­mi­na­lo nė­ra, nes gy­ven­to­jai gy­dy­to­jus rin­ko­si pa­tys.
Biržų rajono poliklinika sulaukė akibrokšto – vieną dieną visi Legailių globos namų gyventojai buvo perrašyti į privačią kliniką „Medicinos namai“, kuri Biržuose duris atvėrė visai neseniai, todėl beliko surikti pacientų medicinines korteles ir perduoti kitai įstaigai. Globos namų direktorius Renaldas Simėnas teigė jokio kriminalo šioje istorijoje neįžvelgiantis ir tikino tokiam senelių sprendimui įtakos nedaręs.

Sulaukė prašymo perduoti pacientų korteles

Trečiadienį Biržų rajono poliklinika gavo raštą iš Legailių globos namų vadovybės su prašymu surinkti visų Legailių globos namų gyventojų medicinines korteles. Visi įstaigos gyventojai – beveik 40 globotinių, kurie visą laiką buvo prižiūrimi poliklinikos gydytojų, staiga nusprendė, kad būti poliklinikos pacientais daugiau nebenori ir nutarė prisiregistruoti privačioje klinikoje „Medicinos namai“, kuri Biržuose veikia tik nuo pernai. Toks netikėtas globos įstaigos sprendimas poliklinikos direktorių Leonidą Sologubovą nustebino.

“Pacientai buvo perrašyti į privačią kliniką per vieną dieną – visi keturiasdešimt ligonių. Kodėl pacientai buvo perrašyti – informacijos neturime, prašymą jų medicinines korteles perduoti privačiai klinikai gavome trečiadienį. Tačiau niekada jokių skundų neturėjome, seneliai buvo patenkinti mūsų darbu ir su Legailių globos namų gyventojais jokių problemų nesame turėję“,- stebėjosi direktorius.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/