Trejus metus kuriantis poetas, keliauja atminties tiltais

Bibliotekos nuotr.
Juozas Enskaitis teigė poeziją rašantis tik trejus metus, tačiau jo knyga „Atminties tiltai“ itin brandi, kaip ir pats autorius, spalį švęsiantis 91-ąjį gimtadienį.
„Aš poetas... trejus metus“,- poezijos knygą „Atminties tiltai“ neseniai Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje pristatė biržietis, žinomas kultūros puoselėtojas Juozas Enskaitis.

Knygoje – duoklė kultūrai ir pomėgiui

Knyga „Atminties tiltai“ – jau antroji knyga, tarsi 2018 metais pasirodžiusios pirmosios atsiminimų knygos „Užaugęs prie Nemuno. Atsiminimai iš prabėgusio laiko“, tęsinys, tik eiliuota forma.

Knygoje eilėraščiai dedikuoti įžymiems kraštiečiams, literatams, draugams. Eilėraščiai, kuriuose Lietuvos Nepriklausomybės aušroje vykę įvykiai, skirti Tėviškei ir Biržams, taip pat linksmos eilės „Parypavimai“, trumpučiai ketureiliai „Pabiros“ ir, žinoma, eilės apie patį didžiausią gerbiamo Juozo pomėgį – žvejybą.

Knygą redagavo ir paskatino išleisti pasvalietė literatė Regina Grubinskienė.

Tapo Biržų krašto žmogumi

Buvo malonu, kartu su knygos autoriumi, prisiminti jo nueitą kultūrinės veiklos kelią: studijas universitete, 25 metų darbą Biržų rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjo pareigose, vadovavimą Kirdonių nepilnai vidurinei mokyklai ir itin produktyvius metus Biržų viešojoje bibliotekoje.

Nors J. Enskaitis gimė Jurbarke, bet 1960 metais atvyko gyventi į Biržus ir tapo mūsų miesto kultūros dalimi.

Įsteigė klubą ir liko jos nariu

J. Enskaitis – neatsiejamas nuo rajono literatų klubo „Versmė“. Klubo steigimo iniciatorius ir dabar aktyvus klubo veiklos dalyvis. Jis pats rašo eiles, satyras, atsiminimus, esė.

Renginio bibliotekoje metu turėjome malonumą išgirsti jį skaitant savo naujus poezijos kūrinius.

Pagarba ir padėka

Naujausios knygos sutiktuvių proga šviesų žmogų, ilgametį kultūros darbuotoją, buvusį Kultūros skyriaus vedėją, Kirdonių mokyklos mokytoją ir direktorių, tuometinės centrinės bibliotekos direktorių J. Enskaitį sveikino bičiuliai, buvę kolegos, pažįstami, kaimynai.

Bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė sakė, kad gerbiamas Juozas buvo vienas kertinių akmenų bibliotekos istorijoje, o ir dabar Jis – puikus pavyzdys kiekvienam.

Bibliotekos bendruomenės vardu jam įteikta padėka už gyvenimo nuopelnus ir sveikinimas naujausios knygos išleidimo proga.

Kūrybai svarbi šeima ir aplinka

Patys nuoširdžiausi sveikinimai skriejo iš šeimos narių. Dukra Džiugilė pasakojo apie tėčio rašymo ypatumus, paminėjo, kad dukroms tenka visus tekstus surinkti kompiuteriu.

Visų sveikintojų vieningas palinkėjimas – ateityje išleisti poezijos knygos antrąją dalį.

Sveikinimo žodį tarė buvusi bibliotekos direktorė Danutė Medinienė bei kiti, buvę ir esami bibliotekininkai. Literatų klubo „Versmė“ vardu sveikino klubo pirmininkė Virginija Virkutienė, lituanistė Vlada Balbierienė.

Žurnalistas, buvęs redaktorius, meno kūrėjas, kraštotyrininkas Algirdas Butkevičius padovanojo medžio drožinį, kuriame atsispindėjo Juozo aistra žvejybai – medinuko žvejo rankose pavaizduota didžiulė žuvis.

„Koks džiaugsmas teko mūsų bibliotekai būtent per Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę pakviesti biržiečius į naujausios Juozo Enskaičio knygos „Atminties tiltai“ sutiktuves. Juozas – buvęs mūsų bibliotekos vadovas. Visada džiaugiamės sulaukdami jo renginiuose, o sutikus kur kitur, jis visada domisi, kaip mes gyvename. Gerbiamas Juozas – neatsiejama mūsų bibliotekos bendruomenės dalis. Tad jo knygos pristatymas mums buvo labai brangus ir laukiamas“,- sakė šio renginio vedėja bibliotekininkė Rita Venskūnienė.

Dainomis renginį papuošė Biržų KC Papilio skyriaus duetas – Vigilija Macienė ir Rita Valbasienė.