Popietėje „Obels pavėsy“ – prisiminimai apie iškilų kraštietį

A. Garbausko nuotr.
Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus vedėjai Vidai Skujienei kilo idėja sukviesti visus į popietę „Obels pavėsy“, nes obelis iš Monsinjoro gimtos sodybos, kaip ir prisiminimai, nedingę užmarštyje.
Savaitgaly Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyrius, po šv. Mišių Vabalninko bažnyčioje, pakvietė į popietę „Obels pavėsy“, skirtą Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-mečiui paminėti. Gausiai susirinkę Vabalninkiečiai ir svečiai, giminės Vasiliauskai, Baniuliai ir jų atžalos, šildant rudeniškai saulutei, muziejaus kiemelyje susėdo priešais improvizuotą sceną, kurioje šeimininkavo muziejaus vedėja Vida Skujienė.

Liko nuotrauka

Vabalninkiečių pažintis su Monsinjoru K. Vasiliausku prasidėjo 1974 metais, kai jis, iš tremties grįžęs į Lietuvą, kaip svečias aplankė savo gimtinę Katališkiuose.

Apie šį susitikimą papasakojo tuo metu Vasiliauskų namuose gyvenusi Stasė Burbulienė. Monsinjoras bendravo su kraštiečiais, domėjosi jų gyvenimu, sode pasirinko jaunystėje mėgtų obuolių. Yra išlikusi apsilankymo metu padaryta nuotrauka.

Pagerbė poetą

Pirmasis oficialus K. Vasiliausko vizitas buvo 1989 metais kraštiečių susitikime. Prisiminimais apie tai dalinosi poetė mokytoja Angėlė Jurevičienė, paskaičiusi šiam apsilankymui Monsinjorui skirtą eilėraštį. Renginys, dalyvaujant K. Vasiliauskui ir poetui Jonui Strielkūnui, įvyko1996 metais, minint Balio Sruogos 100-ąsias gimimo metines.

Tada, po renginio mokyklos salėje, svečiai aplankė Jasiuliškių kapines, kuriose palaidoti B. Sruogos tėvai. Monsinjoras ant Sruogų kapo padėjo raudonų gvazdikų žiedelį, priklaupęs pabučiavo šaltą paminklinį akmenį, simboliškai padėkodamas B. Sruogos gimdytojams.

Baibokuose svečiai aplankė B. Sruogos memorialinį kambarį, bendravo su vietiniais gyventojais, mokiniais.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com