Ž. Katkūnaitės nuotr.
Vienoje ekspozicijų sukurta realistinė kalėjimo imitacija.
Biržų krašto muziejus „Sėla“ įgyvendina Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos iš dalies finansuojamą projektą „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“. Projekto tikslas – rūsio patalpose sukurti interaktyvią, emociškai įdomią ekspoziciją, kuri atskleistų skaudžius Vabalninko krašto istorijos etapus ir pastato istoriją.

Vabalninke lankėsi Biržų rajono vietos veiklos grupės komanda, kuri apžiūrėjo muziejaus įgyvendintą projektą – muziejaus arkiniame rūsyje, kur pokariu buvo kalėjimas, pačiame name buvo sovietinių valdžios struktūrų būstinė, o dabar – ekspozicija. Muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė, pasitikusi svečius, minėjo, kad pamačiusi rūsio autentiškumą, iškart supratusi, kam jį galima pritaikyti.

Vabalninko muziejaus rūsyje sukurta ekspozicija visiškai atkartoja žydų krautuvėlės sandėlį, kita ekspozicija skirta Vabalninko žydų genocidui, sukuriant miestelio žydų tragiško likimo įspūdį. Dar kitoje ekspozicijoje perteikiama buvusio kalėjimo dvasia, kur buvo kankinami ir kalinami vabalninkiečiai. Ekspozicijos pritaikytos skirtingoms amžiaus grupėms.

Lankytojai pajus tą šaltį, baimę ir nežinomybę, kurią jautė tuomet žmonės, įkalinti šiame pastate. Puikiai pritaikyti garsiniai muzikos takeliai, apšvietimas, ir jausmas, sklindantis iš rūsio sienų, primena kankinimus ir raudas.