Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimui – paroda

Ievos Bajoriūnaitės nuotr.
Šį liturginį rūbą monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas vilkėjo aukodamas pirmąsias šv. Mišias Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje
Savaitgalį Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje vyko parodos, skirtos monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimimo 100-mečiui, atidarymas. Joje lankytojai galėjo išvysti eksponatų ne tik iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“, bet ir Bažnytinio paveldo muziejaus, Okupacijos ir laisvės kovų muziejaus fondų.

Kartu su Žolinių švente, Vabalninkas sulaukė ypatingo dėmesio – pagerbtas žemiečio monsinjoro Kazimiero Vasiliausko, kurio pašaukimas ir prasidėjo Vabalninke, atminimas. Į parodą sugužėjo ne vien vabalninkiečiai, bet ir svečiai iš kitų miestų. Buvo galimybė susipažinti su monsinjoro K. Vasiliausko biografijos faktais, iš arti pamatyti kone vertingiausią eksponatą – jo liturginį drabužį, kuriuo vilkėjo 1946 metais liepos 7 dieną aukodamas pirmąsias šv. Mišias Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas Jonas Tamošiūnas sakė, kad jam teko bendrauti su monsinjoru K. Vasiliausku. Dvasininkas prisiminė K Vasiliauską, kaip paprastą, šiltą žmogų, kuris sugebėdavo nušluostyti ašarą, paguosti.

Vabalninko krašto K. Vasiliauskas niekada nepamiršo. Net ir grįžęs iš tremties, pirmiausia jis važiuodavo į savo tėviškę – Kateliškių kaimą. Biržų krašto „Sėlos“ muziejaus Vabalninko seniūnijos skyriaus vedėja Vida Skujienė neslėpė džiaugsmo ir teigė, kad vabalninkiečiai turi didžiuotis, užauginę savo žemėje tokią šviesią asmenybę. „Monsinjoras K. Vasiliauskas buvo neeilinis žmogus, bet vaikščiojanti meilė po žemę. Tad mums, vabalninkiečiams, reikėtų lenkti galvą prieš jo buvimą“, – mintimis dalinosi V. Skujienė.

Monsinjoro K. Vasiliausko paroda veiks iki spalio 10 dienos. Anot Biržų krašto „Sėlos“ muziejaus Vabalninko seniūnijos skyriaus vedėjos Vidos Skujienės, tikimasi rugsėjo mėnesį Vabalninke suorganizuoti popietę ir pakviesti žymius asmenis, kurie dalinsis prisiminimais apie monsinjorą K. Vasiliauską.

Monsinjoras K. Vasiliauskas gimė 1922 metais balandžio 9 dieną Kateliškių kaime, Vabalninko valsčiuje. Mokėsi Čypėnų pradžios mokykloje, Biržų gimnazijoje, o pasirinkęs kunigo kelią, studijavo Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijose. Pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas bei ilgametis jos vadovas. Seimas 2022-uosius paskelbė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko šimtmečio metais.