Knygnešys Jurgis Bielinis – knygų autorius

Biržų krašto muziejus „Sėla“ nuotrauka
Tikroji Jurgio Bielinio pavardė – Juozas Jakulis, kaimynai juos dar vadino Bieliakais.

Biržų apylinkėse jis buvo žinomas kaip Barzdyla dėl jo didelės barzdos, kurią jis dažnai užsiaugindavo savo išvaizdai pakeisti, kad išvengtų žandarų ir policijos nagų. Pervadintas Bieliniu tikriausiai apie 1922 m., nuo to laiko Juozas Jakulis – Jurgis Bieliakas – Baltasis Erelis visiems laikams knygose ir enciklopedijose liko Jurgiu Bieliniu.

Manoma, per 31 metus jis vienas arba su talkininkais per sieną pervežė ir Lietuvoje išplatino apie pusę tuo laiku Mažojoje Lietuvoje išleistos lietuviškos spaudos.

Tačiau, ar ŽINOJOT, kad Jurgis Bielinis 1899–1904 metais – parašo ir savo lėšomis Mažojoje Lietuvoje išleidžia 7 knygeles.

Viena jų, išleista 1900 metais, kurios antraštė dabartine rašyba: „Knyga paaukota atminimui sukaktuvių devynioliktojo amžiaus (1900)“ dabar saugoma Biržų krašto muziejuje.

Tikrieji knygos „1900. Knyga paaukauta atminimui sukaktuvių devynioliktojo amžiaus (1900)“ išleidimo duomenys: Lietuva : J. Bielinio lėšos, 1900 (Tilžė : E. Jagomasto sp.). Knygos autorius nurodytas slapyvardžiu teksto gale, knygelėje yra autoriaus pratarmė 2 puslapyje.

Turinys: Lietuvos istorija nuo legendinių laiku iki XIX a.; I. Karpio testamentas; Apie žemėvaldą ХIX a.; Apie monopolį ir alaunyčias; Pirmas džiaugsmas J. Jegulio: apie M. Valančių, knygų platinimą, parapijų steigimą ir kt.