Tęsiant knygnešių temą

Nuotrauka iš Biržų muziejaus fondų
Grybkelių kaimo pastatai 1947 m.

Jurgis Bielinis 1892 m. susipažino su Steponu Paviloniu (kuris gimė Biržų apskr., Saločių valsčiuje, Grypkelių kaime (dabar Pasvalio rajonas). S.Pavilonis su J.Bieliniu važiuodavo į Vaškų, Linkuvos, Joniškėlio, Klovainių, Smilgių, Pušaloto, Pumpėnų ir kitas tų laikų Panevėžio apskrities parapijas, ir kartu platino draudžiamas lietuviškas knygas ir laikraščius. Knygas pirkdavo iš Kazio Gumbelevičiaus. Knygnešys Steponas Pavilionis palaidotas Saločių kapinėse. Apie tai rašoma A.Paškevičius (P.Rusecko „Knygnešio“ II tome, 1928).

AR ŽINOJOT, kad knygnešys Steponas Pavilionis, pradėjo mokytis Esperanto kalbos, sulaukęs 62-ejų metų. Jis artimai draugavo su Antanu Poška (didžiuoju keliautoju ir eperantininku, taip pat gimusiu Biržų apskr., Saločių valsčiuje, Grypkelių kaime (dabar Pasvalio rajonas). Antano Poškos tėvas taip pat rišdavo ir platindavo knygas. Jo tėvas slėpdavo knygas vėjiniame malūne Grypkeliuose.

Tęsinys – apie Antaną Poškų ir esperanto kalbą.