Žemės ūkio ministras – ne kunigas, kad žemdirbius galėtų guosti

L. Bataitienės nuotr.
Že­mės ūkio mi­nist­ras Kęs­tutis Na­vic­kas (kai­rė­je), Bir­žų ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ta­das Mi­ci­ke­vi­čius ir ūki­nin­kas Sta­nis­lo­vas Vait­ke­vi­čius ap­ta­rė že­mės ūkio per­spek­ty­vas, ku­rios mig­lo­tos — gal­vo­ja­ma ne apie in­ves­ti­ci­jas, bet iš­gy­ve­ni­mą.
Kadangi Biržų kraštas garsėja alumi ir aludariais, o be grūdo nebūtų alaus, tai penktadienį Kęstučio Valentinavičiaus ūkyje, esančiame Mockūnų kaime, Vabalninko seniūnijoje, viešėjęs žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas kalbėjo apie žemdirbystės ateitį ir išklausė žemdirbių raginimą sudaryti aludariams sąlygas prekiauti savo gamybos alumi.

Už pieną moka brangiau, bet pajamų nepadaugėjo

Kur alaus yra, ten ir pokalbis darnesnis. Kadangi savo sodyboje gamintu alumi vaišinti galima, todėl ir ministro sulaukęs ūkio šeimininkas Kęstutis Valentinavičius visiems įpylė paragauti šio gėrimo. Atsisakyti negalėjo ir ministras K. Navickas, į susirinkusių Biržų krašto žemdirbių godas nuolat atsišaukęs „aš jus girdžiu“. „Tai mums neužtenka, kad girdėtų, reikia realių sprendimų ir aiškios žemės ūkio politikos“,- teigė šį susirinkimą organizavęs Biržų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Tadas Micikevičius.

Situacija žemės ūkyje nėra gera. Tai kas, kad, anot ūkininko Petro Aukštikalnio, natūralaus pieno supirkimo kaina padidėjo nuo 25 centų iki 35 centų už kilogramą, tačiau niekas neįvertina, kiek degalai, trąšos pabrango, o kur dar augalų apsaugos priemonės... „Prieš metus už toną trąšų mokėjome po 240 eurų, o dabar tos pačios trąšos jau 700 eurų kainuoja“,- paskaičiavo Biržų krašto žemdirbiai. „Aš nedaug jų naudoju, o ir anksčiau spėjau nusipirkti“,- pasidžiaugia juoduosius serbentus auginantis Adolfas Jasinevičius. Pasak P. Aukštikalnio, pabrangęs pieno supirkimas niekaip nepadengia padidėjusių gamybos kaštų. Jis dar svarsto – naikinti pieno ūkį ar dar laukti.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/