Valdžios neįgalumą rodo be medicinos paslaugų palikti kaimai ir žmonės

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
„Neįmanoma į regionus prisikviesti specialistų. Mes nieko negalime padaryti“,− sakė Biržų rajono savivaldybės poliklinikos vadovas Leonidas Sologubovas.
Lie­pa — greičiausiai pa­sku­ti­nis mė­nuo, kai vei­kia Kup­re­liš­kio mies­te­lio me­di­ci­nos punk­tas. Dau­giau nei pen­kias­de­šimt me­tų čia dir­bu­si fel­če­rė Onu­tė Klo­vie­nė išei­na į už­tar­nau­tą poil­sį, o jai pa­mai­nos nė­ra.

Liūdnas scenarijus

„Jeigu viskas bus taip, kaip suplanuota, liepa man paskutinis mėnesis šiose pareigose“,− sakė felčerė O. Klovienė. Gali atsitikti taip, kad su jos išėjimu, kaimo medicinos punkto durys pacientams bus užtrenktos. Biržų rajono savivaldybės poliklinikos vadovas Leonidas Sologubovas apgailestauja, bet specialisto, kuris pakeistų išeinančią medikę, nėra.

Poliklinikos direktorius L. Sologubovas sakė, kad daugumoje rajone esančių medicinos punktų dirba senyvo amžiaus felčerės. Todėl apie punktų uždarymą kalbos dar ilgai nenutils. „Šie uždarymai nėra savo noru. Mes tiesiog neturime pasirinkimo“,− apgailestavo direktorius. Jis teigė kol kas negavęs Kupreliškyje dirbančios garbingo amžiaus sulaukusios felčerės prašymo atleisti ją iš pareigų. „Negaliu sakyti, kad medicinos punktas uždaromas, jeigu jis dar veikia. Greičiausiai toks scenarijus gali būti, kai slaugytoja išeis iš darbo. Specialistų prisikviesti neįmanoma nei į Biržus, nei į rajoną“,− sakė L. Sologubovas.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/