Vaikų ligų skyrius stabdo stacionarines paslaugas

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Bir­žų li­go­ni­nė­je vai­kai ne­bus gul­do­mi iki ge­gu­žės mė­ne­sio, ta­čiau pa­sak li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pavaduotojos Vi­ta­li­jos Ju­ko­nie­nės, nors toks įsa­ky­mas ir gau­tas, si­tua­ci­ja iki ki­to pa­va­sa­rio dar ga­li pa­si­keis­ti.
Dėl didėjančio koronavirusu sergančių pacientų skaičiaus Biržų ligoninėje kai kurie skyriai paverčiami kovidiniais. Taip nutiko ir su Vaikų ligų skyriumi, kuris laikinai bus naudojamas sunkiems kovidiniams pacientams gydyti.

Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriaus įsakymu, Biržų ligoninei yra pavesta įsteigti padalinį pacientams su COVID-19 infekcija, todėl nuo lapkričio 6 d. iki kitų metų gegužės mėnesio Biržų ligoninėje nebus teikiamos antrinio lygio stacionarinės vaikų ligų paslaugos – mažieji pacientai į ligoninę nebus guldomi, jie bus nukreipiami į Panevėžio ligoninę. Darbo dienomis ligoninės konsultacijų poliklinikoje dirbs vaikų ligų gydytoja, kuri konsultuos pacientus su siuntimu. Biržų rajono savivaldybės poliklinikos, Biržų šeimos gydytojų centro ir klinikos „Medicinos namai“ gydytojai savo prirašytus pacientus konsultuos įprasta tvarka. Poilsio ir švenčių dienomis bei nedarbo laiku pacientai bus priimami Priėmimo skyriuje, o reikalui esant, nukreipiami į Respublikinės Panevėžio ligoninės Skubios pagalbos skyrių.

Hempo - CBD kanapiu aliejus