Ūkininkas realios laisvės atėmimo bausmės išvengė

J.Grubinskaitės nuotr.
Teis­mo nuo­spren­dį skel­bęs tei­sė­jas Val­das Cie­siū­nas po po­sė­džio vi­soms pu­sėms išaiš­ki­no jų tei­ses ir pri­mi­nė ga­li­my­bę teismo nuosprendį skųs­ti.
Aštuonerius metus trukusi byla, kurioje žinomas Biržų krašto ūkininkas galimai užsakė susidoroti su neįtikusiais gretimų žemių valdytojais, galimai organizavo dirbtuvių ir jose buvusios technikos padegimą, kovo 10 dieną sulaukė teismo nuosprendžio – realios laisvės atėmimo bausmės jis išvengė. Šį nuosprendį galima skųsti, bet ar šia teise bus pasinaudota? Nukentėjusieji žada tartis su advokatais, nes liko nepatenkinti.

Smurtas ir gaisrai

Panevėžio apygardos teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje kaltinamieji – šeši asmenys. Keturi biržiečiai ir du pasvaliečiai kaltinami dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo, fizinio skausmo sukėlimo, svetimo turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu, pasikėsinimo sugadinti svetimą turtą, grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą. Taip pat dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu, šaunamojo ginklo kontrabanda bei šaunamojo ginklo taisyklių pažeidimo.

Prieš kelerius metus ne tik rajono, bet ir respublikinė spauda mirgėjo nuo pranešimų, kad bus teisiamas Biržų rajono ūkininkas, bandęs sudeginti kaimyno turtus. Į kaltinamųjų suolą sėdo vietos ūkininkas R. M. ir keturi jam galimai talkinę vykdant nusikaltimus pasvaliečiai bei biržiečiai.

Biržų rajone ūkininkaujančiam anksčiau teistam R. M. teisėtvarkos pareigūnai pareiškė kaltinimus dėl dviejų biržiečių sumušimo organizavimo. Taip pat jis kaltinamas dėl didelės vertės svetimo turto – kombaino – sugadinimo organizavimo visuotinai pavojingu būdu bei pasikėsinimo sugadinti didelės vertės svetimą turtą, grasinimo nužudyti, neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir jo gabenimo kontrabanda per Lietuvos sieną.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com