Skurdžiai gyvenanti senolė pagalbos neprašo – kaip nori, taip ir gyvena

V.Leščinskienės nuotr.
Pučiakalnietė Eugenija Lukoševičienė gyvena kuklioje trobelėje ir stebisi, kodėl žmonės nori jai padėti, nors jai nepatinka, kai kiti moko gyventi.
Biržų rajono kaimuose gyvena daug žmonių, kurie neprašo kitų pagalbos, nors buitis labai skurdi, o gaunamos pajamos menkos. Latvijos pasienyje, Pučiakalnės kaime, varganoje trobelėje, plūktine asla gyvenanti 88 metų Eugenija Lukoševičienė sako, kad jai taip gyventi tinka ir patinka.

Taip jau pripratusi

„Prašom, užeikite“, – kviečia močiutė, atrišusi lauko durų virvę, mat šios yra be rankenų. Ji neseniai užsikūrė vidury trobos pamūrytą krosnį, šildo vandenį ir ruošiasi skalbti – įvairaus dydžio induose užmerktas žlugtas. „Šitą krosnį pamūrijęs meistras jau miręs, o aš va, dar gyvenu“,- šypteli senolė. Dievulis jai išties davė stiprią sveikatą – močiutė buityje apsitvarko pati – ir aslą pašluoja, ir valgyti išsiverda, ir dar malkų prisikapoja, tik kad sunkiai jos skyla... Dar ir daržą pati pasisėjo.

Močiutė sako, kad jai viskas gerai – kaip įprato gyventi, taip ir gyvena. Visą gyvenimą sunkiai dirbo melžėja ir nieko iš kitų neprašė. „Gaunu maždaug trijų šimtų eurų pensiją – sudėjus senatvės ir našlės pensijas, išgyvenu. Dar kaimynui išnuomojau gabalėlį žemės. Šiaip ne taip prasiverčiu. Kadangi į miestą nevažiuoju – o ko man ten, pas daktarus nereikia, tai apsiperku parduotuvėje ant ratų. Kaip yra, taip ir gerai, aš nesiskundžiu. Pati namą pasiremontuoju – kur vėjas pučia, ten plyšius užsikamšau ir toliau gyvenu. Man labai nepatinka, kai kiti verkšlena, kad jiems niekas nieko neduoda. Ką patys užsidirbo, ką patys pasidarė, tą ir turi“,- teigė pašnekovė. Dažnas dvidešimt pirmojo amžiaus gyventojas, užsukęs pas E. Lukoševičienę į namus, nustebtų, kad ji gyvena be televizoriaus, nors namuose elektra yra. Močiutė sako, kad televizorius jai nereikalingas. „Nesu vieniša, turiu su kuo pasikalbėti“,- rodo į savo numylėtinį – katiną Ausį, su kuriuo paskutiniu kąsniu dalijasi.

Skaitykite gegužės 31 dienos „Biržiečių žodyje“ arba prenumeruokite elektroninę laikraščio versiją (PDF). Užsisakyti galite www.birzietis.com