Siūlo jungti ligoninę ir polikliniką

Savivaldybės nuotr.
Nuotolinio Darbo grupės pasitarimo metu buvo aptarta alternatyva SAM siūlomai pertvarkai – vietoj SAM siūlymo sujungti polikliniką su ligonine į bendrą Sveikatos centrą, lyderystę prisiimti poliklinikai ir su sveikatos priežiūros įstaigomis bendradarbiauti sutarčių pagrindu.

Praeitą savaitę įvyko Biržų rajono savivaldybės Darbo grupės susitikimas, kurio metu buvo aptarta planuojama Sveikatos apsaugos sistemos pertvarka. Siūloma jungti dvi gydymo įstaigas, vadovavimą perduodant poliklinikai.

Sveikatos apsaugos ministerija savivaldybei siūlo įkurti Sveikatos centrą, sujungiant polikliniką su ligonine (be stacionaraus chirurgijos skyriaus), o su kitomis sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis dirbti sutarčių pagrindu. Darbo grupei buvo pateiktas alternatyvus siūlymas – sveikatos reformą įgyvendinti tinklinių sutarčių pagrindu – tokiu atveju sveikatos priežiūros įstaigos bendradarbiautų pasirašiusios sutartis, o lyderio vaidmuo atitektų poliklinikai. Galutinius siūlymus dėl savivaldybei reikalingų sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pokyčių ir investicijų darbo grupė Ministerijai turi pateikti iki gruodžio 10 dienos.