Parovėją sudrebino braziliškasis karnavalas

Ž. Maniko nuotr.
Parovėjoje vykusios šventės pagrindiniu akcentu tapo Rygos šokėjų grupės “Brazil Show“ merginų pasirodymas.
Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Pa­ro­vė­jo­je vy­ko šven­tė, ku­rios „vi­ni­mi“ ta­po šo­kė­jų gru­pės, at­vy­ku­sios iš Ry­gos — „Bra­zil Show“ pa­si­ro­dy­mas. Sam­bos rit­mai ir įspū­din­gi kos­tiu­mai sužavėjo publiką. Per­ku­si­jų meist­ras iš Či­lės Mi­ge­lis Kuyyoi šven­tės da­ly­vius mo­kė gro­ti ton­gais, bon­gais, mar­ka­sais.

Prikaustė žvilgsnius

„Kai išėjo šios nuostabios, plastiškos, figūringos gražuolės, tai ne vienam vyrui žandikaulis atvipo. Mūsų moterų žvilgsnius prikaustė merginų apranga, šokis, ritmas, judesiai. Tokį grožį Biržuose aš mačiau pirmą kartą – jos nerealios, jos nuostabios, jų šypsenos nedingo nuo lūpų nei akimirkai viso pasirodymo metu. O, kiek buvo norinčių nusifotografuoti – nepatikėsite, kokia didžiulė vyrų eilutė išsirikiavo“, – apie „Brazil show“ pasirodymą savo socialinių tinklų paskyroje rašė Nausėdžių moterų kolektyvo „Liepos“ narė Estera Laumienė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/