Opozicijos širdis pradžiugino skylanti valdančioji dauguma

Gražinos DAGYTĖS nuotr.
Praėjusį ketvirtadienį (gegužės 21 d.) nuotoliniu būdu posėdžiavo Biržų rajono savivaldybės taryba. Mero potvarkiu sudarytoje darbotvarkėje buvo įrašyti 25 klausimai. Daugiausiai diskutuota dėl Biržų rajono mokyklų tinklo pertvarkos plano ir trumpalaikės paskolos ėmimo. Galiausiai valdančiosios koalicijos nesutarimus dar labiau išryškino Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymas priimti protokolinį sprendimą.

Aiškinosi dėl ledo storio ir maudymosi valandų maudyklose

Pirmiausia tartasi dėl Biržų rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo. Klausimą pristatė Biržų rajono savivaldybės vyriausioji specialistė Erika Kazlauskaitė. Ji informavo, jog nuo šių metų sausio 1-osios dienos įsigaliojo vandens įstatymo 10 straipsnio pakeitimas, kuriame numatyta, kad saugaus elgesio vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo patvirtintas taisykles tvirtina savivaldybių tarybos pagal Vidaus reikalų ministro patvirtintas pavyzdines taisykles. Dėl to teko peržiūrėti ir koreguoti rajone nuo 2013 metų savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas ir iki šiol galiojusias taisykles. Klausimų pranešėjai turėjo tarybos narys Petras Plepys. Jis teiravosi dėl žiemos sezono, kai vandens paviršius padengia ledas. P. Plepys prisipažino esąs mėgėjas „lipti ant ledo“. Taisyklėse nurodoma, jog taip elgtis galima, kai ledo storis siekia 7 centimetrus. Tarybos narys minėjo, jog vienoje vietoje ledas gali būti storesnis, kitoje – plonesnis (pvz., 6,5 cm). Kaip reikėtų elgtis? Pranešėja atsakė, jog galbūt reiktų vadovautis sprendimu ant ledo eiti jam esant 9 cm. storio. P. Plepys siūlė, kad Visuomenės sveikatos biuro specialistai matuotų ledo storį ir informacija būtų skelbiama savivaldybės tinklalapyje ir vietinėje spaudoje. Tuo vadovautųsi ir tikrintojai.

Tarybos narė Stasė Eitavičienė pastebėjo, jog taisyklėse nurodoma, jog draudžiama maudytis po nustatytų paplūdimio lankymo valandų. Ar maudyklos yra įteisintos kaip paplūdimiai? Nuo kada iki kada galėtų maudytis biržiečiai? Pranešėja paaiškino, jog rajone yra trys oficialios maudyklos (centrinė, Jaunimo parko ir A. Dauguviečio parko). Ir jų lankytojams lankymo valandos nenustatytos. Tarybos narys Sigutis Štrėmas domėjosi, kaip turėtų elgtis tie, kurie maudosi neįteisintose maudyklose. Pavyzdžiui, Rinkuškiuose, kur maudykloje kasdien būna apie 30 žmonių. Pranešėja patarė vadovautis tomis pačiomis taisyklėmis. Naujoms taisyklėms pritarta vienbalsiai.

Ko reikia, kad neliktų korupcijos?

Antruoju klausimu svarstyta Biržų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ir Biržų rajono savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2019 metų ataskaita. Pranešėja, Biržų rajono savivaldybės tarybos narė, Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkė, Antikorupcijos komisijos pirmininkė Irutė Varzienė kalbėjo, jog komisijos veikla buvo neformali. Darbas, pasak pranešėjos, „nebuvo nei lengvas, nei malonus.“ Irutė Varzienė sakė tikinti, jog komisija ir toliau dirbs principingai, o vykdomosios bei politinės valdžios santykis su Antikorupcijos komisija liudija politinę brandą arba ne brandą. Antikorupcinis vertinimas ateityje, pasak komisijos pirmininkės, turėtų būti atliekamas su teisininkų vertinimais. I. Varzienė patikino, jog prioritetine sritimi ateityje bus sprendimų projektų vertinimas. Tarybos narys Valdemaras Valkiūnas pranešėjos teiravosi, ko reikia, kad korupcijos iš viso neliktų. „Reikia, kad išmirtų mūsų karta,“ – atsakė Irutė Varzienė. Pasak pranešėjos, yra sukurta visa reikalinga teisinė bazė, tereikia žmonių sąmoningumo.

Nuo ataskaitos patvirtinimo susilaikė liberalų sąjūdžio frakcija. Šešiems tarybos nariams susilaikius, šešiolikai balsavus už – ataskaitai pritarta.

Ims trumpalaikę paskolą

Tarybos nariai išsakė nuomones diskutuodami dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto. Pinigų gali prireikti išmokėti atlyginimams biudžetinių įstaigų darbuotojams bei socialinėms išmokoms. Pranešėja, Biudžeto skyriaus vedėja Dalia Šarkūnienė informavo, jog yra siūloma imti trumpalaikę iki dviejų milijonų eurų paskolą šių metų biudžeto išlaidoms finansuoti. Biudžeto pajamų planas nevykdomas, negaunamos planuotos pajamos ir kyla grėsmė, kad gaunamų lėšų gali nebepakakti išlaidoms finansuoti.

Tarybos narė Joana Kvedaravičienė teiravosi, ar neprireiks biudžeto korekcijos. Tarybos narys Sigutis Štrėmas klausė, iš kokių mokestinių sričių nebuvo sulaukta mokesčių. Biržų rajono savivaldybės tarybos Lietuvių tautininkų ir respublikonų frakcijos pirmininkas Valdemaras Valkiūnas teigė negalintis pritarti paskolos ėmimui ir mero V. Jarecko teiravosi, kas buvo atlikta, kad reikalinga suma būtų ne paskola, o parama ir t.t.. Tarybos narė Irutė Varzienė klausė, ar „ateityje nenumatomi kokie nors kitokie paramos mechanizmai?“ Tarybos nariui Daliui Jakubėnui, pasak jo, keistai atrodė, kad vyriausybė rekomenduoja skolintis du milijonus. „Kaip galima balsuoti „už“, kai mums siūlo lįsti į skolas?“ – klausė D. Jakubėnas. Tarybos narė Audronė Garšvaitė informavo minėtu klausimu balsuodama susilaikysianti, nes mano, kad vyriausybė perkelia naštą ant savivaldybių. Panašiai manantis pasisakė ir V. Valkiūnas, vadindamas pasiūlymą iš Vilniaus nesąžiningu. Tomas Četvergas tikino, jog kol kas neaišku, ar paskolos reikės, bet apsidrausti reikia. Jis ragino pagalvoti apie biudžetinių įstaigų darbuotojus ir jiems būtinus išmokėti atlyginimus. Irutė Varzienė informavo, jog Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcija taip pat susilaikys. Tarybos sprendimo projektą palaikyti posėdžio dalyvius kvietė jos narys A. Vaitkevičius. Pasak jo, mažos palūkanos savivaldybės biudžeto tikrai neįtakos. O nesurinkus mokesčių „galima patekti į finansinę duobę“. Šešiolika balsų „už“ pasiūlymui pritarta.

Autobusų keleiviai vietinio susisiekimo maršrutais bus vežami atlygintinai

Biržų rajono savivaldybės taryba posėdyje pripažino netekusiu galios 2020 m. kovo mėnesio 17 d. sprendimą „Dėl UAB Biržų autobusų parko keleivių nemokamo vežimo autobusais reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais“ (priemiestiniais ir miesto). Nuo šių metų gegužės 25 dienos už keliones reikės susimokėti.

Pagyrimų sulaukė muziejininkai, bibliotekininkai, turizmo ir kultūros centro darbuotojai

Savivaldybės taryba posėdžio metu pritarė Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio Viešosios bibliotekos, Biržų krašto muziejaus „Sėla“, Biržų turizmo informacijos centro ir Biržų kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitoms. Bibliotekos vadovė Vilmantė Vorienė pasakojo, kaip stengiamasi pritraukti skaitytojus, kaip jiems organizuojami kino vakarai, literatūrinės kelionės, vykdoma projektinė veikla, dalyvaujama knygų mugėse ir kt.. Pasak direktorės, veiklą apsunkina tai, kad biblioteka įsikūrusi strategiškai nepatogioje vietoje. Pastebėta ir tai, kad dabar jau ima stigti ir specialistų. Naujus darbuotojus mokyti dirbti tenka patiems bibliotekininkams.

Tarybos nariai liko patenkinti Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus Gintaro Butkevičiaus atsakymais į klausimus. Paaiškėjo, jog per metus muziejus sulaukia virš 55 000 lankytojų, o už paslaugas gauta virš 146 000 eurų. Direktorius kalbėjo ir apie aktualias problemas, kurias tenka spręsti muziejaus vadovybei bei darbuotojams. Tarybos narys Petras Plepys siūlė kviestis roko grupes, kaip tai daroma Trakų pilyje. Muziejaus direktorius G. Butkevičius atsakė, jog tai neatmestina, bet daugiau orientuojamasi į senąją, istorinę muziką, viskas derinama su Kultūros paveldo departamentu. Manoma, kad Biržų pilį „paversti“ Trakų pilimi nelabai pavyks.

2019-ieji sėkmingi buvę ir Biržų turizmo informacijos centrui. Turistų daugėję, dalyvauta trijose tarptautinėse parodose, kituose renginiuose.

Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius sakė, jog įstaiga turi daug puikių darbuotojų, kurie karantino metu sąžiningai dirbo visais įmanomais būdais. Ateityje ketinama pasikviesti daugiau jaunų žmonių – biržiečių vasarą laukia naujos edukacinės programos lauke.

Tarybos narys R. Vaiginas teiravosi, ar kultūros darbuotojai Biržuose nepasigenda lauko erdvių, kur būtų galima rengti dainų šventes. Pasak R. Lesevičiaus, gražių vietų yra, tereikia visiems kartu tartis.

Pritarė bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkai

Daug diskusijų, prašymų ir įtikinėjimų sulaukta nagrinėjant bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planą bei mokyklų reorganizavimo klausimus. Vieni teigė, jog reforma būtina, kiti tvirtino, jog ji nemotyvuota ir tinkamai neparengta. Be to, pasak tarybos narės Irutės Varzienės, „liūdina lygiavos principas“. Tarybos narė Danutė Martinkėnienė pastebėjo, jog mokyklos nyksta kartu su kaimais, nežiūrint to, šis projektas labai „panašus į eutanaziją“. „Reforma be reformos“, – sakė tarybos narė Audronė Garšvaitė. Tarybos narys R. Vaiginas pritarė, kad reforma reikalinga, bet tik ne toks projektas, koks buvo pateiktas. Pasak tarybos nario, reikia labiau įsiklausyti į bendruomenių nuomones. Buvo išsakyta nuomonė, jog reforma turi ir diskriminuojantį poveikį, nes atleidimo lapelius gaus tik prijungiamų mokyklų pedagogai.

Nežiūrint prieštaringų nuomonių, vis dėlto nutarta įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarką Biržų rajone. Ketvirtadienį taryba didesniu ar mažesniu balsų skaičiumi (už 11-12 tarybos narių) pritarė Biržų r. Germaniškio mokyklos-daugiafunkcio centro bei Biržų r. Medeikių pagrindinės mokyklos reorganizavimui. Jos bus prijungtos prie Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos.

Taip pat pritarta Pabiržės pagrindinės mokyklos bei Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos reorganizavimui jas prijungiant prie Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos.

Labai apgailestauta dėl dar Radvilų įkurtų ugdymo įstaigų – Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ir šįmet 425 metų gyvavimo jubiliejų švęsiančios (?) Papilio pagrindinės mokyklos, kurios taip pat bus reorganizuotos. Jos bus prijungtos prie Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos. Tarybos narė Irutė Varzienė kolegas kvietė prieš balsavimą atsikvošėti, juolab, kad ir valdančiojoje koalicijoje yra įvairių nuomonių. Tarybos narys Dalius Drevinskas teiravosi, ar nebijoma, kad dalis Papilio krašto moksleivių pereis į artimiausią Rokiškio rajono gimnaziją.

Posėdžio dalyviai patvirtino visų minėtų reorganizuojamų mokyklų didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių atlyginimą iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių.

Valdančioji dauguma viešai aiškinosi santykius

Tikru koalicijos nesutarimo viršūnės pavyzdžiu galėtų būti į darbotvarkę nebuvęs įtrauktas, posėdžio pabaigoje perskaitytas Liberalų sąjūdžio frakcijos protokolinis sprendimas. Frakcijos vardu, įpareigota jos pirmininko Arūno Remeikos, kalbėjo mero pavaduotoja Astra Korsakienė. Ji kvietė išklausyti, priimti ir palaikyti protokolinį pasiūlymą, nes taip padidėtų savivaldybės administracijos viešumas, gyventojams būtų suteikiama patikimesnė informacija, jie galėtų sekti strateginių projektų eigą.

Pasiūlyme buvo kreipiamasi į Biržų rajono savivaldybės tarybą, merą V. Jarecką, primenant, kad ankstesniame posėdyje nebuvo pritarta Savivaldybės administracijos direktoriaus V. Eiduko ataskaitai. Manoma, kad pasiūlymus dėl veiklos gerinimo direktoriui turėtų pateikti ir savivaldybės taryba. Todėl liberalų frakcija prašė priimti protokolinį sprendimą, kuriuo prašoma „įpareigoti administracijos direktorių kiekvieno tarybos posėdžio pabaigoje tarybai pateikti išsamią ataskaitą“. Ji turėtų būti apie kelių priežiūrai skirtų lėšų panaudojimą, kelių tvarkymą ir rekonstrukcijos darbų eigą. Taip pat direktoriui tektų atsiskaityti ir apie miesto viešųjų erdvių tvarkymą, sveikatingumo komplekso darbų eigą bei Vyriausybės papildomai skirtų lėšų panaudojimą ir t. t.. Kreipimesi teigiama, jog „gyventojai turi teisę žinoti ir sekti strateginių projektų įgyvendinimo eigą“. Atsakymus dėl administracijos darbo direktorius turėtų pateikti iki šių metų rugpjūčio 1 dienos. Jeigu būtų planuojami pokyčiai, struktūros pertvarka, direktorius apie juos turėtų informuoti iki spalio 1-osios.

Tarybos narys, „Valstiečių“ frakcijos pirmininkas Tomas Četvergas iškart pasiūlė, jog pasiūlymą derėtų atidėti svarstyti kitame posėdyje, kur direktoriui būtų galima užduoti įvairių klausimų.

„Didesnės nesąmonės sugalvoti negalima, ką čia liberalai daro“. Pradžiai pasiskaitykit Vietos savivaldos įstatymą ir tada pamatysite, kas yra atstovaujamoji savivaldybės ir valdančioji institucijos. Patys būdami valdančiojoje koalicijoje, jūs norit įvesti kažkokį tiesioginį valdymą administracijos direktoriui“, – protino tarybos narys R. Vaiginas.

„Opozicijos širdis džiaugiasi, tiesiog krykštauja, kad valdančioji dauguma viešai aiškinasi santykius. Vadinasi, pleištas turi būti įvarytas giliai. Nelabai etiška ir nelabai gražu.“ – teigė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkė Irutė Varzienė.

„Bulvės aušta, garuoja, nebegaliu laukti“, – visus baigti posėdį ėmė skubinti R. Vaiginas. Balsuojant (13 už, 5 prieš, 2 susilaikius) klausimas dėl liberalsąjūdiečių siūlomo protokolinio sprendimo atidėtas kitam posėdžiui.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkė Irutė Varzienė posėdžio pabaigoje pridėjo, jog abejoja liberalsąjūdiečių nuoširdumu, jai kyla klausimas „ar tai nėra simuliakrai?“