Nuspręsta daryti tolesnius žygius dėl Likėnų

Biržų savivaldybės nuotr.
Susirinkimo dalyviai svarsto Likėnų klausimą.
Vėl keliami VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės (RPL) filialo Likėnų reabilitacinės ligoninės paslaugoms teikti reikalingų gydomųjų durpių (purvo) išgavimo klausimai. Šįkart bus judinama Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios instancijos.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2017 m. išdavė leidimą naudoti Panevėžio apskrities Biržų rajono Likėnų telkinio gydomųjų durpių išteklių dalį, tačiau tais pačiais metais Valstybinė miškų tarnyba miško plotą, esantį išteklių teritorijoje, įteisino kaip draustinį.

Taigi, nors leidimas eksploatuoti telkinį ir išgauti gydomąsias durpes (purvą) konkrečiame gavybos plote yra gautas, tačiau dėl ten esančio miško statuso naudingųjų iškasenų gavybos veikla draudžiama.

Šiuo klausimu nuspręsta kreiptis į Aplinkos ministeriją, taip pat į jai pavaldžias įtaigas: Valstybinę miškų tarnybą, Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą bei Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, ir prašyti spręsti susidariusią situaciją.