Fizinės medicino ir reabilitacijos gydytoja Dalė Vileikienė atsisveikino su Likėnų reabilitacijos ligoninės kolektyvu

Dalė Vileikienė atsisveikino su Likėnų reabilitacijos ligoninės kolektyvu.
„Turėtum jaust, kad mylimas esi,
Žmogau, pasaulio angele ir paukšti,
Kad mylimas esi vandens ir oro,
Dienos ir vakaro, nakties ir ryto,
Visų viršūnių savo ir bedugnių,
Turėtum jaust, kad mylimas esi“
Justinas Marcinkevičius

Didžiausias kiekvienos įstaigos turtas – aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie per ilgus darbo metus savo profesionalumą, atsidavimą profesijai įrodė gerais darbo rezultatais, pacientų ir jų artimųjų jiems rodoma pagarba ir dėkingumu, puikiais santykiais su darbo kolektyvu. Viena tokių – Respublikinės Panevėžio ligoninės filialo Likėnų reabilitacijos ligoninės fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja Dalė Vileikienė.

D. Vileikienė – biržietė, 1972 m. baigė Biržų I vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Kauno medicinos instituto gydomąjį fakultetą. 1978 metais baigė aukštuosius mokslus ir pagal paskyrimą pradėjo dirbti Biržų ligoninėje gydytoja interne. 1979 metais D. Vileikienė perkeliama į Biržų ligoninės Greitąją medicinos pagalbą skyriaus vedėjos ir gydytojos terapeutės pareigoms.

1984 metais rugsėjo 4 d. gydytoja pradeda dirbti Likėnų sanatorijoje terapeute. 1997 m. ji buvo atestuota fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo kvalifikacijai. 2002 m. Likėnų sanatorija pervadinama į Likėnų reabilitacijos ligoninę, o nuo 2010 m. ši ligoninė prijungiama prie Respublikinės Panevėžio ligoninės ir tampa jos filialu. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja Dalė Vileikienė šioje ligoninėje dirbo iki 2020 m. spalio mėn. 5 dienos.

Laisvalaikiu gydytoja mėgsta skaityti knygas, ypač domisi psichologinio pobūdžio, istorine literatūra, mėgsta keliauti. Gydytoja D. Vileikienė yra ypatinga gamtos mylėtoja, todėl pasivaikščiojimai gamtoje visada jai suteikia daug džiaugsmo ir gerų emocijų. Vyras Edmundas - gydytojas, dirbantis Likėnų reabilitacijos ligoninėje. Ši puiki gydytojų šeima užaugino dukras Ingą (dirba odontologe) ir Aistę (dirba farmacininke) bei sūnų Darių (ekonomistas). Dalė ir Edmundas Vileikiai labai džiaugiasi, labai myli ir didžiuojasi anūkėmis Greta, Laura ir anūku Nojumi.

Dirbdama Likėnų reabilitacijos ligoninėje, gydytoja D. Vileikienė, kartu su šios gydymo įstaigos komanda, kūrė reabilitacijos ir slaugos procesus, įdiegė ligoninėje kokybės vadybos sistemą, orientuotą į pacientą. 2001 – 2009 m. Likėnų reabilitacijos ligoninės kokybės vadybos sistema buvo sertifikuota pagal ISO 9001 standartą.

Palydėtuvių į užtarnautą poilsį metu, ligoninės kolektyvo vardu administratorė Lina Meškauskienė dėkojo gydytojai D. Vileikienei už darbą kartu, už požiūrį, už pamokymus, supratimą, už patriotiškumą – gydytoja Likėnų reabilitacijos ligoninėje išdirbo 36 metus. „Su Jumis, gydytoja, visada buvo saugu ir ramu dirbti, buvo priimami teisingi sprendimai, o sunkiu metu ištarti Jūsų žodžiai būdavo nuoširdūs ir sakomi su meile. Viso darbo mūsų gydymo įstaigoje metu, Jūs nepriekaištingai atlikote svarbiausią kiekvieno žmogaus misiją – gyvenote ir dirbote tam, kad padėtumėte kitam žmogui. Šiandien yra ta diena, kai Jums, miela gydytoja, tariame nuoširdžiausius padėkos žodžius – tegu angelai globoja Jus ilgus metus, lai gera sveikata neapleidžia Jūsų ir Jūsų šeimos, o senjoriškas gyvenimas atneša Jums daug malonių emocijų, džiaugsmo kupinų gyvenimo akimirkų ir labai prašome Jūsų – nepamirškite mūsų, maloniai kviečiame Jus lankytis ne tik mūsų gydymo įstaigoje vykstančiuose renginiuose, bet ir turint laisvą valandėlę“, - nuoširdžius padėkos žodžius kalbėjo L. Meškauskienė.

„Visą laiką ypatingą dėmesį skyriau reabilitacijos, ypač neurologijos profilio, darniam komandos darbui, visada siekėme, kad iškelti tikslai būtų įgyvendinti ir stengėmės į komandinį darbą įtraukti pacientus ir jų artimuosius. Pagrindinis mano darbo tikslas visada buvo ypatingas dėmesys pacientui, nukreiptas į jo reabilitacijos tikslus ir funkcijų atstatymo teigiamus rezultatus“ – atsisveikinimo popietės metu susirinkusiems kalbėjo gydytoja Dalė Vileikienė. Gydytoja trumpai prisiminė darbo metus, praleistus šioje gydymo įstaigoje, kolegas ir bendradarbius, su kuriais teko garbė kartu dirbti, prisiminė įdomesnius savo darbo momentus. „Esu labai sujaudinta Jūsų dėmesio, Jūsų išsakytų šiltų žodžių mano adresu. Ačiū visiems, atėjusiems į šias išlydėtuves. Neslėpsiu – visas mano gyvenimas, mano darbas šioje gydymo įstaigoje, buvo nuostabi būties akimirka, kuri, deja, pralėkė labai greitai. Dar kartą dėkoju visiems, su kuriais teko garbė dirbti ir bendrauti. Jus visus labai myliu ir labai pasiilgsiu Jūsų...“- popietės dalyviams dėkojo D. Vileikienė.

„Daryti gerus darbus – šlovingiausia žmogaus užduotis. Gydytojos Dalės Vileikienės darbo metai Likėnų reabilitacijos ligoninėje – tai gerų ir labai reikalingų žmonėms darbų visuma. Ji – puiki savo srities specialistė, puikus žmogus, kuris paliko ryškų pėdsaką Likėnų reabilitacijos ligoninės ir Biržų krašto istorijoje. Nuoširdus Ačiū Jums už tai, miela gydytoja!“, - taip apie gydytoją D. Vileikienę kalbėjo Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas.

Miela gydytoja, linkime Jums stiprios sveikatos, ilgų, gražių, nepakartojamai žavingų senjoriško gyvenimo metų, linkime Jums ir Jūsų artimiesiems visokeriopos sėkmės bei didelių ir mažų Jūsų troškimų išsipildymo!