D. Matusevičienės nuotr.
„Kronikai“ skirtą atminimo lentą šventina Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
Saulėtą sekmadienį Nemunėlio Radviliškio miestelyje nekasdienis įvykis – atvyko Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas pašventinti Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai skirtos atminimo lentos.

Pilnutėlėje Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, kurias aukojo vyskupas emeritas J. Kauneckas ir Biržų miesto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Jonas Morkvėnas. Po jų vyskupas emeritas visus pakvietė į lauką.

Kukliai, be pompastiškų kalbų Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas pašventino ant bažnyčios sienos pritvirtintą Katalikų bažnyčios kronikai skirtą atminimo lentą.

Šiame nedideliame miestelyje gyveno ir bažnyčioje kunigo pareigas ėjo ištremtas vyskupas Vincentas Sladkevičius. Atminimo lentoje parašyta, kad 1972 metais vasario 17 dieną vyskupas palaimino leidinį „Kronikos“.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/