Šauliai nuobodžiauti neketina

V. Šeško nuotr.
Iš kairės G. Šlevas, V. Martinaitytė ir L. Brazauskaitė penktadienį buvo paskirti eiti būrio vado, pavaduotojo ir skyriaus vado pareigų.
Nors jaunieji šauliai renkasi kiekvieną penktadienį, praeitas buvo išskirtinis. Užsiėmimai truko visą naktį, keli šauliai buvo įvertinti ir paskirti į atitinkamus postus.

Šaulių vadas Vidutis Šeškas pasakojo, kad penktadienį iškilmingos ceremonijos metu paskelbtos trijų jaunųjų šaulių pavardės, kurie nuo šiol užims aukštesnes pareigas. Būrio vadu tapo Gabrielius Šlevas, būrio vado pavaduotoja − Liepa Brazauskaitė bei skyriaus vade tapo Vanesa Martinaitytė. Pasak V. Šeško, visi šie šauliai buvo verti užimti šiuos postus.

Šiuo metu, Biržuose yra 63 jaunieji šauliai, tačiau penktadienio užsiėmimuose dalyvavo ne visi.

Jaunieji šauliai žygiavo į Astravą, kur Pakamponių miške vyko taktinės pratybos. Joms pasibaigus visi sugrįžo atgal į kuopą ir čia jų laukė kita užduotis – reikėjo statyti palapines. Laikrodžiams išmušus vidurnaktį, prasidėjo krikšto metas. Tęsiant tradicijas, jaunieji šauliai nužygiavo prie Biržų pilies, o čia vyresnieji buvo parengę priesaiką naujokams.