Kardinolo V. Sladkevičiaus atminimui – ir Jūs...

Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus bendruomenė kartu su Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka pasiryžo įprasminti kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimą Šiaurės Lietuvoje ir parengė projektą „Pakelsiu viską aš, jei būsi su manim ir Tu!“ Vienas pagrindinių šio projekto sumanytojų, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos bibliotekininkų Evaldas Timukas „Biržiečių žodžiui“ pasidalino artimiausiais planais:

– Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus bendruomenė kartu su Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka įsipareigoja iki šių metų rugpjūčio 19 d. Nemunėlio Radviliškyje pastatyti koplytstulpį – atminimo ženklą čia 1959-1976 m. gyvenusiam Šventosios Romos katalikų bažnyčios vyskupui (kardinolui) Vincentui Sladkevičiui, o Pabiržėje (Pabiržėje JE gyveno 1976-1982 m.) –- atminimo lentą. Projekto partneriai iškilaus dvasininko jubiliejų įamžins išleista Jį pažinojusių Biržų krašto žmonių atsiminimų pagrindu parengta knyga „SAVAS TARP SAVŲ!” Leidinyje bus pateiktas platus įvadinis straipsnis, pristatantis vyskupo tremtinio Vincento Sladkevičiaus pogrindinę veiklą tremties laikotarpiu Nemunėlio Radviliškyje ir Pabiržėje, paskelbti dar niekur nepublikuoti dokumentai bei dovanota unikali ikonografinė (iliustracinė) medžiaga, – pasakojo bibliotekininkas E. Timukas.

Leidinio „Savas tarp savų!“ parengiamieji darbai planuojami šį mėnesį. Kardinolui V. Sladkevičiui skirti renginiai numatomi rugpjūčio 21-22 dienomis.

Projekto rengėjai nuoširdžiai dėkoja rėmėjams. Jų daugiau kaip šimtas: 57 pasidalino savo prisiminimais, 29 prisidėjo pinigine auka, 34 – iliustracine medžiaga.