Gėlių medis Mamai

Dalios MATUSEVIČIENĖS nuotr.
Nemunėlio Radviliškyje sužydo gėlių medis mamai.
Žymūs pasaulio žmonės labai gražiai atsiliepia apie savo Motinas. Pavyzdžiui, Tenneva Jordan teigė, kad : „Mama yra toks žmogus, kuris, matydamas 4 pyrago gabalus 5 žmonėms, iš karto pareiškia, kad pyrago ji niekada ir nenorėjo.“ O Harold Macmillan pastebėjo: „Vyras sėkmingas tik tada, kai už jo stovi moteris. Mama ar žmona, o turėdamas abi vyras yra dvigubai palaimintas.“

Daugelis tautų turi nemažai gražių posakių, patarlių apie Mamas. Viena iš jų skamba taip: „Dievas nespėja pasirūpinti visais, todėl jis ir sukūrė mamas“ – sakoma žydų patarlėje.

Nemunėlio Radviliškio kultūros namai kiekvienais metais visas Mamas ir Močiutes pasikviesdavo pasiklausyti šventinio koncerto, perpinto su gražiausiomis joms skirtomis eilėmis. Ir šiais metais jau iš anksto buvo suplanuotas toks renginys. Laukta kultūros darbuotojos Zitos Beliakienės, kuri buvo pažadėjusi atvežti moksleiviško amžiaus mišrų kolektyvą. Jis būtų pašokęs ir padainavęs. Taip pat būtų atvykęs gitaristų trio, visų laukiamas vyrų kolektyvas, kuriam vadovauja Ričardas Mikšys. Miestelio kultūros namų mažieji meno mėgėjai būtų padeklamavę gražių eilėraštukų.

Deja, viską sujaukė tas begėdis virusas. Liūdna, kad net nuvažiuoti pas Mamas, jas apkabinti ir pabučiuoti, įteikti gėlės žiedo šiemet negalėta. Kultūriniai renginiai taip pat uždrausti. Todėl kilo tokia idėja, kad miestelyje reiktų pastatyti „Gėlių medį Mamai“. O visi, kas myli savo Mamas, pagamintų po žiedą ir pakabintų ant to medelio.

Pirmieji į šią idėją atsiliepė miestelio vaikų darželio auklėtoja Dalia Karosienė su savo auklėtiniais. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktorė Edita Timukienė taip pat pakvietė mokyklos mokinius prisijungti prie gėlių žiedų kūrybos.

Atėjus šeštadieniui šių eilučių autorė su Ninos ir Petro pagalba prie seniūnijos pastatė medelį, skirtą Mamoms. Į medelį patupdėme keletą paukštelių ir gėlių žiedų. Gėlių žiedus, pačių rankomis pagamintus, prie medelio šakų rišo Naglis ir Ignas Grybauskai, Emilija Valaitytė, Emilija Barauskaitė, Rebeka Urbonaitė, o Gustės Krikščiūnaitės gėles su koteliais susmaigstėme prie užrašo „Tau, Mama“. Tik labai gaila, kad siautė didelis vėjas, kuris draskė gėlių žiedus lyg lapus rudenį, o kitus žiedus suvėlė. Tikiuosi, kad Mamos įvertino nuoširdų vaikų triūsą. O stengtąsi tikrai iš širdies.

Geriausios kloties, jums, brangios Mamos! Būkite sveikos ir stiprios! Kas mes būtume be jūsų? Kokiais keliais mes eitume, jeigu mūsų nelydėtų išgirsti geri patarimai ir širdies šiluma? Praeis ši viruso neganda, ir vėl būsite aplankytos ir išbučiuotos. Būkite laimingos!