Dvasininko mintys

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vik. kun. Normundas Figurinas.

Sveikas mielas skaitytojau, džiugu, kad vėl galiu sulaukti Tavo dėmesio. Kiekvieną dieną tenka sutikti daug žmonių, palydėti juos per įvairiausias gyvenimo situacijas, patirtis. Vienos jų liūdnesnės, kitos kupinos džiaugsmo.

Kai pagalvoji, kiek daug lemta žmogui visko patirti per tuos gyvenimo metus. Būna dienų, savaičių, kuomet dienos pabaigoje parėjęs į savo kuklų butą, nors ir nuilsęs, bet širdyje esu džiaugsmingas, kad tiek daug šviesių veidų pamatyta, tiek daug gražių, viltingų, gal ir skausmingų, bet su tikėjimu išgyventų situacijų išgirsta iš žmogaus. Tačiau kartais pareinu apimtas liūdesio, gilaus liūdesio, panašaus, kaip tas vaizdas pro langą vyravęs iki šiol, tamsus, drėgnas ir nieko gero nežadantis.

Jūs, žinoma, paklausite, o kas sukelia tą liūdesį? Nieko nėra liūdniau, kai sutinki žmogų bambeklį. Tokie dažniausiai būna vidutinio arba vyresnio amžiaus, kupini ,,gyvenimo išminties“, puikiai žinantys ,,kaip išgelbėti pasaulį“ ir drąsiai galintys dėstyti kunigų seminarijose, nes yra ,,visapusiški eruditai“. Deja, sutinku laikas nuo laiko ir tokių žmonių, kuriems viskas negerai; buvo neblogai anksčiau (sovietmečiu), dabar yra labai blogai, o netolimoje ateityje laukia pasaulio pabaiga... Vis bandau tokį pašnekovą pakreipti vilties linkme nukreipdamas džiugesne tema, bet kaktos srityje tik ima ryškėti keturios ilgos raukšlės ir mano jaunatviškas entuziazmas išblėsta, bet tik tam kartui. Niekas taip neišvargina kaip įsisenėjęs pesimizmas, niūrumas ir bambėjimas, pasipiktinimas.

Mielas skaiytojau, prašau, tik nebūk toksai, kuris dėl visko kaltini valdžią, sistemą, gydytojus, kunigus, jaunimą, kaimynus, artimuosius, vaikus, žmoną, vyrą, gyvenimą ir nepastebi savęs. Nebepastebi savo ribotumo, trūkumų, nebemoki džiaugtis ir dėkoti. Galiausiai nebemoki šypsotis, sakydamas, kad tai tik ,,naivių amerikiečių“ išmislas.

Mokėkime į viską žvelgti su viltimi, su tikėjimu, netgi ir į sunkiausias gyvenimo situacijas. Nes niūrumas ir bambėjimas katalikui yra nemenka nuodėmė. Ir manęs kaip jauno kunigo niekas taip neliūdina ir neišvargina, kaip viskuo nepatenkintas ir nepatenkinamas žmogus.