Baltų vienybės diena

Ž. Maniko nuotr.
Bal­tų vie­ny­bės va­ka­ro me­tu ant Ne­mu­nė­lio upės til­to su­si­ti­ko lie­tu­viai ir lat­viai — bu­vo su­gie­do­ti abie­jų vals­ty­bių him­nai.
Trečiadienį, gerokai prieš aštuntą vakaro, germaniškiečiai skubėjo prie tilto, skiriančio Lietuvą nuo Latvijos. Čia vyko Baltų vienybės dienos paminėjimas, organizuotas Biržų kultūros centro Germaniškio skyriaus meno vadovės Zitos Beliakienės.

Įprasminti šią šventę atvyko Biržų rajono savivaldybės meras V. Jareckas ir jo patarėja J. Kvedaravičienė. Būriavosi atvykę svečiai iš Biržų ir iš Nemunėlio Radviliškio miestelio. Šventė, dundant būgnams, prasidėjo abiejų valstybių susirinkusių piliečių eitynių artėjimu link tilto vidurio. Tilto viduryje uždegtas simbolinis laužas, skirtas šiai Baltų Vienybės tradicinei šventei.

Biržų rajono savivaldybės meras pirmasis pasveikino brolius latvius, paminėdamas, kad nuo Saulės mūšio, kai buvo sumušti kalavijuočiai, pajaustas tikras broliškas tautų artumas ir bendrystė. Sveikindamas visus susirinkusius, meras palinkėjo, kad ši bendrystė tęstųsi toliau bendrais darbais ir projektais. Po Biržų mero sveikinimo, sveikinimo žodį tarė Latvijos valstybės Bauskės savivaldybės meras Aivars Okmanis. Pasidžiaugęs šia gražia tradicija – abiems tautoms kartu švęsti Baltų vienybės dieną, Bauskės meras palinkėjo, kad ši tautų vienybė išliktų ilgam.

Baltų vienybės vakaro metu ant Nemunėlio upės tilto buvo sugiedoti abiejų tautų valstybių himnai, sušoktas latvių liaudies šokis „Gailitis“, grojo Skaistkalnės dūdų orkestras, dainavo Germaniškio skyriaus (vad. Z. Beliakienė) kolektyvas „Vijoklis“. Delegacijos apsikeitė simbolinėmis dovanomis. Baltiškus sveikinimo žodžius tarė Vecumniekų administracijos direktorė Saldabole ir Biržų rajono savivaldybės mero patarėja J. Kvedaravičienė, kurios apsikeitė ąžuolų gilėmis, linkėdamos, kad abiejų tautų žmonės augtų dideli, stiprūs ir sveiki kaip ąžuolai. Skaistkalnės seniūnijos seniūnė Ineta Skusta paminėjo, kad iš buvusių 20 baltų genčių liko tik dvi: latvių ir lietuvių. „Nors mūsų tautos mažutės, bet atraskime savo vietą pasaulyje“,- kalbėjo I. Skusta.

Biržų kultūra Biržuose, Lietuvoje ir pasaulyje.

logo