Kaip latviai ir lietuviai šventė Baltų vienybės dieną

Felikso Grunskio nuotr.
Apsikeitimas broliška ugnimi
Praėjusį antradienį Lietuvos ir Latvijos pasienyje, abipus Nemunėlio upės, latviai ir lietuviai minėjo Baltų vienybės dieną. Dėl koronaviruso grėsmės kaimynai buvo priversti švęsti savo krantuose. Tačiau upė jų neatskyrė. Bendroje šventėje latviai ir lietuviai dainomis, žodžiais, dovanomis bei širdimis buvo kartu.

Apsikeitimas ugnimi

Lietuvių ir latvių atstovai, skambant muzikai, su vėliavomis ir deglais nuplaukė iki Nemunėlio upės vidurio ir apsikeitė deglais. Kaimynų ugnis buvo parplukdyta į krantus. Deglai įteikti Biržų savivaldybės merui Vytui Jareckui ir Vecumniekų savivaldybės merui Gunčiui Kalninš. Jiedu savo krantuose uždegė draugystės laužus. Buvo sugiedoti Latvijos ir Lietuvos himnai. Prasidėjo šventė.

Sveikinimai

Biržų savivaldybės meras Vytas Jareckas pasveikino latvius su švente ir palinkėjo, kad būtų tęsiami bendri projektai, bendri darbai. To paties biržiečiams linkėjo ir Vecumniekų savivaldybės meras Guntis Kalninš. Kiti sveikintojai sakė, jog nykstančioms mūsų tautoms stiprybės gali suteikti tik vienybė. Tad upės krantuose uždegta ugnis suteikia tikėjimo, jog išliksime.

Šventės vedėja ir organizatorė Zita Beliakienė sakė, kad latvių ir lietuvių tautos – vieninteliai baltų palikuonys. Muziejininkas Evaldas Timukas priminė, jog Baltų vienybės diena, kuri Lietuvoje švenčiama jau dvidešimt metų, skirta paminėti istoriniam „Saulės“ mūšiui ir švenčiama per rudens lygiadienį.

Šiai dienai paminėti Germaniškio mokyklos mokiniai pasodino ąžuoliuką ir su vadove Zita Beliakiene sudainavo smagią dainą „Aš pasėjau ąžuolą“.

Pagerbti žalčiai

Renginio vedėja Zita Beliakienė priminė, jog nuo senovės baltai garbino žalčius – vandens ir žemės gyvūnus. Žalčiai buvo vaisingumo, namų židinio, žemės derlingumo, gerovės, sveikatos, Saulės simboliai. Todėl pagerbiant žemių ir žmonių globėjus merams Vytui Jareckui ir Gunčiui Kalninš buvo įteikti simboliniai žalčiai. Su jais savivaldybių vadovai valtimis nuplaukė iki upės vidurio ir žalčius su uždegtomis žvakutėmis paleido pasroviui.

Germaniškio krante pagerbiant žalčius buvo atidengta skulptūra „Eglė žalčių karalienė“. Ją prie vyriškais žydinčių jurginų atidengė Virginijus Klanauskas ir Sigutis Štrėmas. Atidengtos skulptūros galvą Zita Beliakienė papuošė moteriškų žiedų vainiku.

Dainos ir vaišės

Šventės dalyviams pasikeisdami koncertavo latvių ir lietuvių kolektyvai. Mūsų upės krante skambėjo Germaniškio folkloro ansamblio „Vijoklis“, vadovaujamo Zitos Beliakienės bei Biržų kultūros centro folkloro ansamblio „Siaudela“, vadovaujamo Jūratės Garnelienės, dainos ir muzika.

Mūsiškiai biržietiškos duonos ir kitokių skanėstų nuplukdė latviams. Ir grįžo ne tuščiomis. Reikėjo talkos dovanoms iš valties iškelti.

Tarp dainų prie laužo buvo galima pasivaišinti karštais valgiais.