Ar suksis vėjo jėgainės Biržų laukuose ir ko bijo ūkininkai?

Asociatyvi nuotr.
Vė­jo jė­gai­nių par­kai Bir­žų ra­jo­ne — neiš­ven­gia­my­bė, ta­čiau šiai veik­lai že­mę nuo­mo­jan­tys ūki­nin­kai tu­rė­tų bū­ti bud­rūs, kad ne­nu­ken­tė­tų.
Seime vienbalsiai priimta rezoliucija dėl energetikos išteklių importo iš Rusijos embargo. Paskelbta labai svarbi ir ambicinga žinia, kad per aštuonerius metus, tai yra iki 2030 metų, 80 procentų Lietuvoje suvartojamos energijos turės būti pagaminta šalyje. Biržų rajono savivaldybė jau eina tu keliu – rengiami du atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo specialieji planai, kuriuose numatytos vėjo jėgainių statybos. Tai – naujos inovatyvios galimybės ar grėsmės?

Vyksta paruošiamieji darbai

Vėjo jėgainių statyba planuojama Nemunėlio Radviliškio ir Parovėjos seniūnijų teritorijose (rengėjas UAB „Stalita“). Anot savivaldybės atstovų, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje šiuo metu jau užbaigtas planavimo parengiamasis etapas ir pradėtas šio specialiojo plano rengimo etapas. Vėjo jėgainės gali atsirasti ir Vabalninko bei Širvėnos seniūnijose (rengėjas UAB „Biržų vėjas“), informacinėje sistemoje yra rodomas šio specialiojo plano parengiamasis etapas.

Vėjo jėgainių statybas rajone planuojančios įmonės pradeda derybas su vietos bendruomenėmis, pasirašo sutartis su žemių savininkais, nes įrenginiams ir privažiavimui prie jų, taip pat infrastruktūros sukūrimui reikės nemažo žemės ploto. „Kas apgins ūkininkus, kurie nepagalvoję ir neįsigilinę, pasirašys sutartis su vėjo jėgainių statytojais ir dėl to nukentės?“- į rajone viešėjusį Žemės ūkio ministrą Kęstutį Navicką kreipėsi Biržų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Tadas Micikevičius. Ministras teisinės pagalbos nežadėjo, todėl ūkininkams teks patiems ieškoti atsakymų į klausimus, kylančius skaitant sutartis.

Skaitykite gegužės 20 dienos „Biržiečių žodyje“ arba prenumeruokite elektroninę laikraščio versiją (PDF). Užsisakyti galite www.birzietis.com