Administracijos direktorius V. Eidukas: „Geriau rizikuoti, nei nieko nedaryti“

Vidas Eidukas
Šiuo metu esame susikoncentravę kovai su pandemija. Tačiau gyvenimas ties tuo visai nesustojo. Kokie biržiečiams aktualūs projektai juda į priekį ir ar juda? Kokie darbai laukia karantino pabaigos? Kaip vyksta Savivaldybės darbas už uždarų durų? Į šiuos nuolat pateikiamus „Biržiečių žodžio“ skaitytojų klausimus paprašėme atsakyti Savivaldybės administracijos direktorių Vidą Eiduką. Direktorius atsakymus pateikė raštu.

Kokia šiai dienai Savivaldybės administracijos darbuotojų dalis eina į darbą, kiek darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, atostogauja ar turi nedarbingumą dėl vaikų priežiūros?

Šiuo metu nuotoliniu būdu dirba 32 Savivaldybės administracijos darbuotojai. 5 darbuotojai atostogauja, 2 darbuotojai turi laikinojo nedarbingumo pažymėjimus dėl epideminės situacijos. Darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, skaičius nuolat kinta, nes visų darbų nuotoliniu būdu neįmanoma atlikti.

Ar Savivaldybės administracijos, seniūnijų darbuotojai yra aprūpinti apsauginėmis priemonėmis?

Taip, savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojai yra aprūpinami apsauginėmis priemonėmis. Situacija kiekvieną dieną yra kontroliuojama ir aptariamas Ekstremalių situacijų operacijų centro pasitarimuose. Mano įsakymu visos Savivaldybės įstaigos yra įpareigotos iki kiekvienos dienos 16 val. pateikti informaciją apie turimas apsaugos priemones. Tai leidžia efektyviai organizuoti apsaugos kiekio ir poreikio analizę ir rezervo papildymą. Jei kartais darbuotojai neturėtų priemonių, prašau jų informuoti mane asmeniškai, bus išsiaiškinta ir imtąsi griežtų priemonių.

Kokie projektai šiuo metu yra priartėję prie finišo tiesiosios? Kurie darbai galėtų startuoti iš karto po karantino? Paminėkite svarbiausius.

Daugumos Savivaldybės administracijos investicijų projektų įgyvendinimas dėl karantino nesustojo. Balandžio mėnesiui sustabdyti tik Astravo ir A. Dauguviečio parkų tvarkymo darbai bei gyvenamosios aplinkos Biržų mieste tarp Vilniaus ir Vytauto gatvių gerinimo darbai (automobilių stovėjimo aikštelių, privažiavimų, vaikų žaidimų aikštelės, vaikų ir suaugusiųjų poilsio zonų įrengimas, Vilniaus gatvės atkarpos rekonstravimas, pėsčiųjų tako, jungsiančio Vytauto ir Vilniaus gatves įrengimas). Pastarieji darbai turi būti užbaigti spalio mėnesį.

Sausio mėnesį skirtas ES fondų finansavimas Biržų miesto viešosioms erdvėms modernizuoti.

J. Janonio aikštei rekonstruoti bei teritorijai ties Vytauto ir Kęstučio gatvių sankryžai sutvarkyti. Jau parengtas J. Janonio aikštės rekonstravimo techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas, parengti rangos darbų viešojo pirkimai dokumentai, kurie artimiausiu metu bus pateikti suderinti Centrinei projektų valdymo agentūrai. Rangos darbų viešuosius pirkimus planuojama paskelbti gegužę. Rangos darbai turės būti užbaigti iki 2022 m. vasario mėn.

Parengti Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimo techniniai projektai. Šiuo metu atliekamos projektų ekspertizės. Tikėtina, kad artimiausiomis dienomis bus gautos teigiamos ekspertizės išvados ir pradėtos statybą leidžiančių dokumentų gavimo procedūros. Šių teritorijų modernizavimo darbų viešuosius pirkimus planuojama paskelbti birželio-liepos mėnesiais. Projekto paraišką ES fondų finansavimui gauti planuojama pateikti birželį.

Balandžio mėnesį pasirašyta rangos darbų sutartis dėl Biržų kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimo. Artimiausiu metu bus pradėti rangos darbai. Pagal projektą numatyta įrengti laisvalaikio ir poilsio erdvę Širvėnos ežero pakrantėje, pėsčiųjų ir dviračių taką palei Širvėnos ežerą, P. Kalpoko gatvės pėsčiųjų ir dviračių taką, Alyvų gatvės šaligatvį, atnaujinti Liepų gatvės asfalto dangą, įrengti šaligatvį (kartu sutvarkant įvažiavimą į lopšelį-darželį „Rugelis“).

Kovo mėnesį su tiekėju pasirašyta sutartis dėl 7 informacinių stendų su Biržų krašto lankytinais objektais ir kita turizmo informacija Savivaldybės teritorijoje įrengimo. Stendus planuojama įrengti iki liepos vidurio.

Suremontuotam pastatui Rotušės g. 2A, nupirkta ir šį mėnesį bus pristatyta kultūrinei veiklai reikalinga įranga (muzikos instrumentai ir garso aparatūra), rengiami dokumentai kompiuterinei įrangai pirkti.

Vyksta sporto salės Biržuose, Karaimų g. 5, remonto darbai.

Biržų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ nupirkti baldai, kurie bus pagaminti ir pristatyti iki birželio, rengiami dokumentai dar vienos vaikų ugdymo grupės patalpoms suremontuoti (jau atliktas 2 vaikų ugdymo grupių patalpų remontas).

Įrengus vandentvarkos infrastruktūros tinklus ir atšakas, bus tęsiami Biržų m. D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno gatvių rekonstravimo darbai.

Pasirašyta sutartis su tiekėju dėl žaidimų, pažintinių ir poilsio įrenginių įrengimo Kirkilų karstinių ežerėlių teritorijoje. Jie bus įrengti liepą.

Šį mėnesį pasirašyta Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtros projekto finansavimo ES fondų lėšomis sutartis. Šiuo metu vyksta bendruomeninių vaikų globos namų projektavimo darbai, kurie turėtų būti baigti gegužės mėnesį.

Gegužės mėnesį planuojama pradėti naftos produktais užterštų teritorijų Einorių, Kratiškių ir Svirgeliškių kaimuose tvarkymo darbus: iškasti, išvežti ir švariu pakeisti užterštą gruntą, išardyti pastatų liekanas.

Parengti 11 kraštovaizdį darkančių bešeimininkių statinių Papilio, Parovėjos, Pabiržės, Širvėnos ir Vabalninko seniūnijose griovimo darbų projektai ir darbų pirkimo dokumentai, kurie pateikti suderinti Aplinkos projektų valdymo agentūrai. Darbų pirkimą planuojama paskelbti gegužės mėnesį.

Kovo mėnesį skirtas ES fondų finansavimas Biržų rajono Vabalninko ir Pabiržės seniūnijų daliai melioracijos griovių ir tiltų rekonstruoti.

Pateikta ir vertinama Biržų rajono Biržų kaimo Liepų gatvės kapitalinio remonto projekto paraiška ES fondų finansavimui gauti.

Rengiami dokumentai Biržų rajono Klausučių kaimo geriamojo vandens tiekimo sistemų įrengimo finansavimui gauti.

UAB „Biržų vandenys“ vykdo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Vabalninke projektą: pradėti įrengti vandens kokybės gerinimo įrenginiai, gegužės mėn. planuojama pradėti nuotekų valymo įrengimų statybos darbus, vykdomos naujų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų projektavimo ir statybos darbų viešojo pirkimo procedūros. Taip pat Bendrovė rengia viešojo pirkimo dokumentus vandens tiekimo ir nuotekų tinklų Biržų m. ir Biržų k. projektavimo ir statybos darbams pirkti.

Sprendžiame ir vienos opiausių krašto problemų – gatvių su žvyro danga asfaltavimo – klausimus. Baigiami rengti keleto rajono kaimų gatvių su žvyro danga asfaltavimo projektus ir planuojame šiais metais pradėti darbus. Rengiame Kęstučio g. tilto projektą. Vyksta sutarties nutraukimo procedūros su Kęstučio g. remonto darbus atliekančiu rangovu, nes rangovas neatlieka savo sutartinių įsipareigojimų. Nutraukus sutartį bus skelbiamas kitas konkursas Kęstučio g. remonto darbams.

Čia tik dalis Savivaldybės administracijos vykdomų projektų.

Kokioje situacijoje šiuo metu yra sporto ir sveikatingumo komplekso projektas? Galbūt jo bus visai atsisakyta?

Yra rajono Tarybos sprendimas dėl sporto komplekso statybos, todėl jis bus statomas.

Šių metų pradžioje Savivaldybės meras V. Jareckas kartu su Savivaldybės administracijos darbuotojais susitiko su Centrinės Projektų Valdymo Agentūros (toliau- CPVA) specialistais. Susitikime aptarta planuojamo objekto statybos ir valdymo operatoriaus parinkimo galimybės, įvardyti momentai, kada gali būti tikslinga keisti Projekto sprendinius. CPVA atstovai pažymėjo, kad jei greta numatomo statyti sporto ir sveikatingumo komplekso bus sąlygos statyti viešbutį, tai žymiai padidins potencialių operatorių susidomėjimą šiuo kompleksu. Todėl šiuo metu jau pradėtos detaliojo plano keitimo, numatant galimybę sklype Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A, statyti viešbutį, procedūros.

Taip pat pažymėtina, kad 2020 m. iš Valstybės investicijų programos (toliau-VIP) skirta 100 000 Eur sporto ir sveikatingumo komplekso statybos darbams. 40 proc. (66 667,00 Eur) prie šios sumos turės prisidėti Savivaldybė biudžeto lėšomis. Minimas lėšas privalome panaudoti iki šių metų pabaigos.

Įvertinus Projekto sprendinius ir skirtų lėšų sumą, planuojama pradėti tvarkyti numatomo statyti sporto ir sveikatingumo komplekso prieigų infrastruktūrą, kurios įrengimas netrukdys tolimesniems statybų darbams: nagrinėjama galimybė įrengti dvi automobilių stovėjimo aikšteles. Artimiausiu metu bus pradėti rengti dokumentai projektui įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu.

Su kokiais iššūkiais susiduria seniūnijų seniūnai?

Pagrindiniai seniūnijų iššūkiai visuose seniūnijose yra panašūs. Žinau kiekvienos seniūnijos iššūkius, tačiau pabandysiu pristatyti apibendrintus:

- Paramos maisto produktais dalinimas. Maistą dalina tik seniūnijos darbuotojai, aprūpinti apsaugos priemonėmis, išvežiojama į namus.

- Viešųjų darbų atidėjimas, švaros palaikymas viešose seniūnijų erdvėse. Tvarką palaiko tik seniūnijų ūkio darbuotojai, todėl ženkliai padidėjęs ūkio darbuotojų darbo krūvis.

- Pasirengimas žemės ūkio naudmenų deklaravimui. Stengiamasi organizuoti konsultacijas nuotoliniu būdu.

- Notarinių veiksmų atlikimas, kuris sudėtingas garbaus amžiaus asmenims.

- Karantino sąlygų laikymosi užtikrinimas seniūnijos teritorijoje.

- Seniūnijų teritorijose esančių prekybos vietų nuolatinė priežiūra kartu su Viešosios tvarkos skyriumi.

- Pasienio ruože esančių pravažiavimų uždarymas ir priežiūra.

Paminėjau tik dalį iššūkių, su kuriais susiduria seniūnijos ir sėkmingai juos sprendžia. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad turime stiprią seniūnijų komandą, gebančią sunkmetyje organizuoti darbą ir pagalbą Biržų krašto gyventojams. Galbūt kai kurių klausimų sprendimas užtrunka ilgiau, nei įprasta, todėl norių paprašyti Biržų krašto žmonių supratimo ir kantrybės.

Ar šiuo sudėtingu metu kontaktuojate su rajono verslininkais, ūkininkai, smulkaus verslo atstovais? Kokia verslo, žemės ūkio situacija šiuo metu rajone, kokios nuotaikos?

Savivaldybės administracija kontaktuoja su verslininkais ir jų problemas žino, tačiau negali šioje situacijoje padėti. Seimo narys V Rinkevičius iškėlė klausimą Seimo finansų komitete dėl verslo patirtų nuostolių kompensacijų mechanizmo. Laukiame, kada bus parengtas patirtų nuostolių kompensavimo mechanizmas.

Visos paslaugos karantino sąlygomis vykdomos, verslo atstovai, ūkininkai, gyventojai aptarnaujami nuotolinių būdu. Pasirašomos sutartys su rangovais ir ūkininkais. Derinami projektai, išduodami leidimai žemės darbams ir kt. Žemės ūkio technikos techninės apžiūros bus atliekamos pasibaigus karantinui.

Ūkininkų nuotaikos nėra pačios geriausios. Pavasario darbai jau prasidėjo. Trąšų, sėklų, chemikalų, atsarginių detalių tiekimas nėra sutrikęs, bet viskas vyksta lėčiau. Daugiausia nerimo gyvulininkystės ūkiuose. Pieno ir mėsos supirkimo kainas balandžio mėnesį perdirbėjai mažina nuo 15 iki 20 procentų.

Ar sulaukiate gyventojų skambučių? Kas jiems šiuo metu kelia didžiausią nerimą?

Šiuo metu gyventojų skambučių, klausimų socialiniuose tinkluose sulaukiu daug daugiau nei įprastai. Pagrindinė nerimą Biržų krašto gyventojams kelianti problema yra COVID-19 infekciją. Ir tai suprantama. Daugiausiai klausimų kyla dėl galimybėmis apsigyventi saviizoliacijai savivaldybės numatytose patalpose. Tačiau sulaukiu ir kitokių klausimų: pradedant kelių priežiūra ir baigiant šildymo sezonu. Sulaukiu daug palaikymo skambučių, už kuriuos esu dėkingas krašto žmonėms.

Kaip Jums atrodo, ar biržiečiai pasitiki dabartine rajono valdžia?

Į šį klausimą gali atsakyti tik patys mūsų krašto gyventojai. Asmeniškai, nežiūrint įvairiausių publikacijų spaudoje, pagal gaunamų skambučių ir komentarų socialiniuose tinkluose kiekį manau, kad turiu pasitikėjimą. Jis man yra svarbiausias šioje situacijoje, nes be jo visi darbai, kurie yra daromi, netenka prasmės. Sutikau užimti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tik vedamas vieno siekio: pakeisti esamą situaciją. Mane liūdina tai, kad mūsų gražus kraštas ir šaunūs žmonės neturi tokios gyvenimo kokybės, kurią turi daugelis Lietuvos savivaldybių gyventojų.

Ar pavyksta dirbti komandoje?

Galiu kalbėti tik apie Savivaldybės administracijos komandą. Pradėjus darbą Savivaldybės administracijos komandoje, buvo sunku suprasti, kokių tikslų siekia komanda, kokiais principais vadovaujasi darbe. Dabar, manau, mes, kaip komanda, patobulėjome, nors dar reikia padirbėti kiekvienam komandos nariui (taip pat – ir man), kad galėtume sakyti, jog dirbame puikiai.

Ką tobulintumėte savo darbe? Įvardinkite klaidas, jei manote tokių esant.

Dirbant visada yra ką tobulinti ir tai yra tęstinis procesas. Todėl konkrečiai nenorėčiau įvardinti, kurias sritis reikėtų tobulinti, bet kad reikia – tai taip. Manau, kad svarbiausia yra pačiam neleisti sau nusiraminti, neleisti nesustoti ir nenuleisti rankų, nes laikausi principo: „Aktyviai veikti, rizikuojant padaryti klaidų, yra prasmingiau, nei nieko nedaryti, baiminantis įsigyti priešų...“

Klaidų taip pat nenorėčiau įvardinti, tačiau tikrai jų buvo. Manau svarbiausia pačiam suprasti, kad klydai ir tas klaidas stengtis ištaisyti bei jų nedaryti ateityje. Tikrai padariau klaidų, kurias identifikavau tiek pats, tiek išsakė Biržų krašto žmonės. Dirbsiu taip, kad klaidų butu kuo mažiau.

Ačiū už atsakymus.

Komentarai

Rimas    Pir, 2020-04-27 / 14:22
Ar fontanai šiais metais dar bus įleidžiami ar virusas neleidžia jiems veikti, o gal dar ne laikas?
Senjorė    Ant, 2020-04-28 / 18:26
Ką reiškia tokia frazė: "neleisti sau nusiraminti, neleisti nesustoti ir nenuleisti rankų"? Ar direktorius galvoja, ką sako? Ar vėl apkaltins laikraščius, kad blogai parašė?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.