Plento gatvė: nesėkmės istorija su prošvaistėmis

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Investuotojams tokia gatvė prie verslo įmonių – ne koks signalas.
Duobėta ir sunkiai išvažiuojama Plento g. Biržuose yra tokia pati, kaip ir planai ją sutvarkyti: 2020 m. bandymai pasistūmėti į priekį ir pradėti jos renovaciją vėl buksuoja. Verslininkams kilusi nors ir nedidelė viltis, jog gatvė bus sutvarkyta, nyksta atėjus naujai valdančiai koalicijai – pirmtakų idėjos palaiminimo politikoje susilaukia ne visada. Ar tikrai idėja bus palaidota?

Bando nuo 2014 m.

Plento gatvėje įsikūrę daug Biržų įmonių, tačiau jos būklė nuo seno nepavydėtina. Investicijas norintis pritraukti miestas jau 2014 m. numatė, kad reikėtų vykdyti šios gatvės rekonstrukciją, ir buvo parengtas techninis tvarkybos projektas. Tačiau lėšų pradėti darbus pritrūko.

2020 metais vėl kilo idėja atgaivinti Plento gatvę. Savivaldybės vadovai meras Vytas Jareckas ir administracijos direktorius Vidas Eidukas vyko jos apžiūrėti ir bendravo su vietiniais verslininkais. Aktyviai veikiančios ir besiplečiančios įmonės turėjo vilties, kad galbūt šįkart gatvė bus tvarkoma.

Buvo užsakytas naujas Plento g. tvarkymo techninis projektas, kadangi pirmasis prabėgus tiek metų buvo pasenęs ir netinkamas.

Bir­žų mies­to Plen­to gat­vės ir Bir­žų kai­mo Ro­žių gat­vės re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to pa­ren­gi­mo ir pro­jek­to vyk­dy­mo pa­slau­ga pernai kai­na­vo 14157,0 Eur.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/