Ateitį gali numatyti ne tik Mikalda – Sabos karalienė, bet ir mūsų išrinktieji?

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Feliksas Grunskis
Buvo laikai, kai atrodė, jog viską žinome. Tačiau mokėmės. Mat tvirtinome, kad nei žinių, nei mokslo ant pečių nenešiosi. Sakėme, kad mokslas valgyti neprašo, kišenės neplėšia. Dabar jau ne visada mokslą gausi už dyką. Kalbama, kad aukštasis mokslas Lietuvoje nuvertėjo. Neva todėl, kad labai daug žmonių su įvairių universitetų diplomais. Jeigu nuvertėjo diplomai, tai ir žinios nuvertėjo? Dabar žinių galvoje turėti neverta? Jų galima internete susirasti. Tačiau ne viskas gerai tame visažiniame internete. Jame daug melagysčių. Labai lengva pasiklysti. Tačiau vikipedijose ir kituose elektroniniuose žinių aruoduose galima rasti naudingų dalykų. Galima rasti žinių apie praeitį, dabartį. O apie rytojų – mažoka. O mums juk labiausiai rūpi ne tai kas buvo, o kas bus. Nėra didelės bėdos. Mūsų Seimas taiso šią spragą. Įkūrė naują komitetą, kuris pažvelgs į rytojų.

Ateities komitetas

Taigi: Seime įkurtas Ateities komitetas. Ką jis veiks?

Štai kaip solidžiai atrodo komiteto kai kurios darbo kryptys. Komitetas rengs ir svarstys visuomenės ir valstybės ateities raidos modeliavimą, inovacijų ir technologinės pažangos plėtrą, emigracijos ir reemigracijos procesus bei jų įtaką visuomenės raidai, valstybės modernizavimą ir strategines reformas reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teiks ir svarstys pasiūlymus šiais klausimais. Komitetas svarstys ir teiks Seimui pranešimus, išvadas ir pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su valstybės strateginėmis vystymosi kryptimis ir ateities raidos projekcijomis bei veiksniais, turinčiais įtakos valstybės ateities raidai ir plėtros modeliams, taip pat dėl ekonomikos, inovacijų ir technologinės pažangos plėtros skatinimo, ilgalaikės strateginės valstybės raidos vizijos kūrimo ir įgyvendinimo, ateities raidos modeliavimo ir reformų politikos formavimo... Yra ir daugiau veiklos krypčių, bet neišsiplėsime. Jau ir taip galva sukasi nuo iškalbingų, didžiai moksliškų valdiškų sakinių. Pasižiūrėkime, kas dirbs tame Ateities komitete.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/