Ar yra už ką girti savivaldybės administraciją?

Autoriaus nuotr.
Kęstutis ISAKAS
Garsus finansininkas Algimantas Variakojis, kilęs iš Papilio apylinkių, teisingai sakė, jog žiniasklaida turi „prausti“ valdžią. Spaudos užduotis – kelti į viešumą visus valdininkų darbelius, identifikuoti politikų priimtų sprendimų pasekmes, ginti paprastų žmonių interesus. Tikri žurnalistai negali užmerkti akių ir nematyti neteisybės, nepotizmo, švogerizmo ir kitų neigiamų reiškinių valdžioje. Aišku, politikams tai labai nepatinka.

Kaip tapti rakštimi net konkurentams

Džiaugiuosi, kad „Biržiečių žodį“ beveik kiekviename savivaldybės tarybos posėdyje mini politikai. Ypač tie, kurie nusirašė skolas valstybei, nors valdo milijoninį turtą. Taip pat tie, kurių sutuoktiniai, pereidami iš vieno darbo į kitą, gauna dosnias išmokas. Paprastas mirtingasis apie tai net pasvajoti negali. Nepamiršta mūsų ir prieš rinkimus piktai grūmojęs „Litesko“ kumščiu veikėjas, nors šilumos kainos ir toliau muša rekordus. Beveik kiekvienoje savo kalboje „Biržiečių žodį“ cituoja ir iškili kovotoja prieš nepotizmą, būtent kurios bendražygiai užima vadovaujančias pareigas praktiškai visose savivaldybės įstaigose. Jai lojali žiniasklaida vos ne kiekviename numeryje reklamuoja mūsų laikraštį.

Stebint visus šiuos aimanavimus, puolimus ir dūsavimus, galima padaryti išvadą – einame teisingu keliu. Juk mes giname ne partinius šulus ir vietos kunigaikščius, o stojame mūru už paprastą biržietį, kuris įpratęs apsieiti be valdžios pagalbos, nes ja tiesiog nepasitiki. Išklausome, patariame, padedame, pagelbėjame, nes būtent tokia yra iš tiesų nepriklausomos žiniasklaidos misija.

Meras įvedinėja diktatūrą ir žaidžia „Tam davė, o...“?

Paskutiniame Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdyje nemaloniai nustebino meras Vytas Jareckas, kartu su keliais politikais, mėginęs užčiaupti tarybos narę Editą Čepokienę. Pasirodo, domėtis, klausti ar gilintis į svarstomą projektą posėdžio metu negalima? Įdomu, kodėl rajono vadovas visada leidžia kiek nori šnekėti administracijos direktorei Irutei Varzienei, tačiau neduoda oponentams išsiaiškinti visų detalių? Ar tai demokratiška? O gal tai tos modernios vadybos pavyzdys? Ypač matant, kad nemažai tarybos narių niekada nieko neklausia ir tiesiog paklusniai balsuoja. Šioje situacijoje kyla klausimas, kaip neįsigilindami jie nusprendžia, kaip balsuoti. O gal jiems prieš posėdžius išdalina „špargalkes“ su tiksliais nurodymais?

Nuvylė tarybos narių balsavimas dėl priedo prie atlyginimo Biržų ligoninės direktoriui P. Bimbai. Gali dirbti nuostolingai, tačiau papildomi 20 procentų vis tiek bus tavo. Tai kokia motyvacija stengtis? Kokia atsakomybė? Privačioje įmonėje premijos tikrai negausi, jei nepasieksi užsibrėžto rezultato. Sveikatos priežiūros įstaigos vadovo darbo vaisius geriausiai iliustruoja tai, jog nemažai biržiečių operuotis ir gydytis važiuoja į kitus miestus. O taryba su meru V. Jarecku priešakyje toliau dosniai žarsto mokesčių mokėtojų lėšas, nors per praėjusius rinkimus ir žadėjo daryti tai ypač atsakingai.

„Trinkelizacija“ nesulaiko jaunimo

Praėjo jau nemažas laiko tarpas, kai į savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos pareigas buvo paskirta liberalė Astra Korsakienė, turėjusi rūpintis bendradarbiavimu su verslu ir investicijų pritraukimu. Naujų, gerai apmokamų, darbo vietų Biržų rajone tikrai trūksta, tačiau viešoje erdvėje neteko girdėti, jog būtų daromi konkretūs žingsniai, siekiant pritraukti investicijų. O tuo metu jaunimas ir toliau sparčiai emigruoja bei vyksta uždarbiauti į Norvegiją, Airiją, Švediją, Vokietiją. Neseniai vienas oponuojantis man konservatorius iškėlė klausimą, kas būtų, jei kažkuris iš mūsų laikraščio žurnalistų pagirtų savivaldybės administraciją. Patikėkite, tikrai tai padarytų, jei būtų už ką... Tiesa, dabartinei valdžiai galima jau dabar padėkos raštą išduoti už aktyvią Biržų miesto „trinkelizaciją“, fontanų statymą ir aikščių dauginimą. Tik problema, kad visi šie europinių lėšų įsisavinimai nesulaiko jaunimo gimtajame krašte. Takeliai, fontanai, aikštės – gražu, bet ar bus kam ateityje jais vaikščioti ir grožėtis?

P.S. Komentaro autorius nepriklauso jokiai partijai ar politinei organizacijai ir nedalyvauja jų veikloje. Atstovauja tik viešajam interesui.