Vikaras Normundas apie kunigystės žavesį

Asmeninio albumo nuotr.
Kunigas Normundas Figurinas su savo šeimos nariais.
Šią savaitę Biržų dekanate dvasinę tarnystę pradeda nauji kunigai. Kunigas Jonas Morkvėnas – Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų administratorius ir laikinas Biržų dekanato dekanas ir kunigas Normundas Figurinas – Biržų Šv. Jono Krikštytojo, Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų vikaras. „Biržiečių žodyje“ – pirmoji pažintis su dvasininkais. Apie jų pašaukimą, idealus ir lūkesčius.

Pažinti...

Vienas iš kunigiško pašaukimo žavesių yra nuolatos dovanojama galimybė pažinti. Pažinti naujus kraštus, bet svarbiausia naujus žmones, bendruomenes atliekant tarnystes įvairiose parapijose. Ir šį kartą Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM esu siunčiamas į Biržų kraštą.

Pirmiausia keletas žodžių apie save. Esu kunigas Normundas Figurinas. Šių metų birželio 27 dieną Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyskupo Lino Vodopjanovo OFM buvau įšventintas į kunigus. Mano tėviškė – Pasvalys, tiksliau Ližų kaimas, už keletos kilometrų nuo miesto. Augau kartu su broliu dvyniu Gintaru, turiu močiutę Aldoną ir žinoma tėvelius – Ritą ir Vytautą, kurie visuomet palaikė tikėjimo ir pašaukimo kelionėje. Pasvalyje baigęs Petro Vileišio gimnaziją, 2013 metais įstojau į Kauno kunigų seminariją.Tuo pačiu studijos vyko ir Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete.

2019 m. užbaigęs studijas universitete, birželio 28 d. Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM buvau įšventintas diakono tarnystei. Po diakono šventimų buvau paskirtas tarnystei į Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapiją. Prabėgus vieniems turiningiems metams Utenoje esu skiriamas į Biržų parapiją.

Laikas šioje Utenos parapijoje buvo pilnas bendrystės, naujų patirčių, pažinimo.

Paskyrimą į Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapiją priėmiau ramiai ir džiugiai. Štai beveik šalia tėviškė. Pasvalys vos už 30 kilometrų.

Apie Biržus

Biržų miestas man pažįstamas. Dar vaikystėje teko ne kartą su šeima lankytis Biržų pilies rūmuose, muziejuje, miesto turguje, prie Širvėnos ežero. Šis miestas prisiminimuose išliko kaip jaukus ir šviesus. Tačiau dar prieš akis pati svarbiausia pažintis. Pažintis su šio krašto žmonėmis, jų gyvenimais, džiaugsmais ir sunkumais, kuriuose stengsiuosi būti kartu.

Ateinu su atvira širdimi, troškimu padėti, išgirsti, suprasti. Visuomet norisi abipusio ryšio ir bendradarbiavimo. Kunigas gali daug gero nuveikti, tačiau pasauliečiai, parapijos žmonės irgi gali labai daug gero padaryti vardan savo parapijos ir krašto. Jeigu vieni kitiems atvira širdimi padėsime vyks nuostabūs dalykai, esame reikalingi vieni kitų palaikymo. Nekuriu išankstinių iliuzijų, planų. Kartu su nauju klebonu planuosime, bet pirmiausia reikia pamatyti, apsiprasti, susipažinti.

Tikiu, Dievas ves ir laimins šį naują etapą.

Pašaukimo kelionė

Į seminariją stojau vedamas vidinio stipraus Dievo kvietimo kunigo tarnystei. Žinoma buvo ir abejonių, baimių, bet kuo toliau, tuo labiau troškau išdrįsti žengti šiuo keliu. Nebyliai skatino ir uolūs kunigų pavyzdžiai. Smarkiai įstrigo buvusio Pasvalio dekano ir beje jau buvusio Biržų dekano kunigo Algio Neverausko padrąsinantys žodžiai, jo asmenybės pavyzdys. Ir 2013 m. pradėjęs studijas Kauno kunigų seminarijoje po beveik septynerių metų jas sėkmingai užbaigiau. Džiaugiuosi ir dėkoju Dievui už tokį nuostabų ir prasmingą pašaukimą. Žinoma tenka patirti ir matyti įvairių dalykų, tačiau svarbu stengtis nenusivilti, matyti daugiau šviesių reiškinių. Šiandienos laikmečiui labai reikia uolių, gerų pašaukimų į kunigystę, pašvęstą ar šeimos gyvenimą. Šiandieną labai reikia padėti jaunam žmogui atrasti prasmingą, tinkamą gyvenimo kryptį.

Tikiu, kad su daugeliu Jūsų, biržiečių, užsimegs nuoširdi draugystė, bendradarbiavimas. Dalinkimės tuo ką turime geriausia, kad būtų gera mūsų parapijose, šeimose ir visame Biržų krašte.