Pagarba mokesčių mokėtojams, kurie kepa duoną

UAB „Biržų duona“ nuotr.
Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to vie­na iš stei­gė­jų, šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tė Ele­na Leont­je­va (cent­re) dė­ko­jo UAB „Bir­žų duo­na“ ko­lek­ty­vui at­sto­va­vu­sioms Re­na­tai Gri­gei (kai­rė­je) ir Vil­mi­nai Na­vic­kai­tei už dar­bą at­sa­kin­go­je įmo­nė­je.
Biržų kraštas garsus dviem produktais – alumi ir duona, todėl nenuostabu, jog Lietuvos laisvosios rinkos institutas Padėkos raštus už gerą pavyzdį, sąžiningai mokant mokesčius valstybei, skyrė UAB „Biržų duona“.

Pastebėjo

Lietuvos laisvosios rinkos institutas kasmet mini pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. „Ypatingai džiaugiamės ne tik gavę padėkos raštus už gerą pavyzdį, bet ir tuo, jog simbolinei ceremonijai pasirinkta buvo būtent Gedimino prospekte esanti krautuvė. Esame lietuviško kapitalo įmonė, tad suprantame mokesčių mokėjimo svarbą. Dėkojame visiems mūsų partneriams, darbuotojams ir klientams už tai, jog kartu kepame valstybės gerovės duoną“,- kalbėjo UAB „Biržų duona“ vadovai.

Galima sakyti, kad biržiečiai gimsta mylėdami ir pažinodami javą, jo grūdą, ypač vertindami duoną – šeimos, stiprybės ir sveikatos simbolį. Duona užima svarbią, garbingą vietą ne tik tradicinėse šventėse, bet ir ant kasdienio šeimos stalo. Tai mums ypač brangus produktas, todėl biržiečiams puikiai žinoma įmonė išsaugojo ilgaamžių duonos kepimo papročių išmintį. Lietuvos laisvosios rinkos atstovai džiaugiasi, kad ant kiekvieno biržiečio ir šalies gyventojo stalo – tradicijų subrandinti, laiko išbandyti gaminiai sulaukia pripažinimo ir įvertinimo.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/