Padėkos vakaras „Paskutinis skambutis“

Sustok, įsiklausyk –

Skambutis neeilinis.

Nors daugelsyk girdėtas,-

Šį kartą – paskutinis!

Birželio 19 d. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla sukvietė visą bendruomenę į padėkos vakarą „Paskutinis skambutis“.

Tai turbūt keisčiausias renginys mokyklos istorijoje: dėl užsitęsusio karantino į mokyklą mokiniai ir mokytojai nėjo beveik 4 mėnesius, nebuvo nei šimtadienio, nei „Kūrybinių partnerysčių“ dienos, nei Paskutinio skambučio. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, repeticijų, koncertų, scenarijų, oficialių kvietimų irgi nebuvo. Ačiū mokytojoms Irenai ir Vaidai, muzikantams Eugenijui ir Gvidui, kurie „išgelbėjo“ šventę.

Žodžiai „Paskutinis skambutis“, „Išleistuvės“ yra daugiareikšmiai – neaišku, kas ką išleidžia, kas dėl ko džiaugiasi, o kas liūdi, kas kam dėkoja, kas ką sveikina? Kas ką kviečia?

Tą vakarą skambėjo paskutinis skambutis 8-okams ir 10-okams. Dėl mokyklų reorganizacijos mokyklos istorijoje brėžiamas brūkšnys – mokykla netenka savarankiškumo ir nuo rugsėjo 1-osios tampa Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos skyriumi – Nemunėlio Radviliškio pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciu centru. Tad paskutinis skambutis skambėjo visai Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos bendruomenei. Tačiau šventė išliko šventiška. Buvo pasakyta daug gražių žodžių mokyklos direktorei E.Timukienei ir mokytojų kolektyvui. Direktorė džiaugėsi šauniais mokytojais ir mokiniais, nes mokykla – ne tik pamokos ir kontroliniai darbai – tai dar ir niekuo nepamainomas bendrystės jausmas, draugai, atradimai ir prasmingos akimirkos. Savivaldybės mero, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo bei mokyklos direktorės padėkos buvo įteiktos gausiam būriui mokytojų, mokyklos darbuotojams, socialiniams partneriams, tėvams, nuoširdžiai padėjusiems mokyklai ir mokiniams, už labai gerą mokymąsi, nepraleidusiems pamokų, už didžiausią pažangą, aktyvų dalyvavimą sportinėje, meninėje, kūrybinėje, socialinėje veikloje ir mokinių savivaldos veikloje. „Šauniausio 2019/2020 mokslo metų dešimtoko“ vardas atiteko G. Timukui, „Šauniausios 2019/2020 mokslo metų aštuntokės“ – A. Miežiūnaitei.

Seimo nario V. Rinkevičiaus padėka buvo įteikta mokyklos direktorei E. Timukienei ir visam mokyklos kolektyvui – už tai, kad mokyklai svarbūs ne tik pažangumo rodikliai, bet ir mokinių emocinė būsena, sveikata, darnūs santykiai kolektyve.

Šventėje netrūko ne tik sveikintojų, svečių, bet ir geros nuotaikos, poetiško žodžio, dainų ir siurprizų. Didžiausia staigmena tapo dešimtokų ir aštuntokų šokis. Bendrame ratelyje sukosi ir auklėtojos, ir mamos, ir mokyklos direktorė. Net nušniokštęs lietus neužgesino šventės šurmulio, neatšaldė bendrystės jausmo.

Mokyklos istorijos puslapiuose liks, kaip dainavo mokyklą paliekantys mokiniai, jų „pats gražiausias laikas, kurio, atrodo, buvo tiek mažai“.

Tačiau visi, baigę Nemunėlio Radviliškio mokyklą, žino vieną amžiną ir nekintančią tiesą: „Kad ir kur bekeliaučiau, Nemunėlio Radviliškis bus mano namai“.