Nuomininkų skolos – rūpestis seniūnijai

V. Leščinskienės nuotr.
Vabalninko socialinio bendrabučio gyventojai, pridarę skolų, išeina iš butų gyventi kitur, o seniūnijai lieka atsakomybė padengti jų įsiskolinimus.
Vabalninko socialinis bendrabutis – galvos skausmas šio miesto seniūnijai. Dažnas socialinio būsto nuomininkas turi skolų ne tik už būsto nuomą, bet ir už elektros energiją, šiukšlių išvežimą ar vandenį... Tačiau kaip šias skolas padengti, suma galvą seniūnijos darbuotojai.

„Sugadinti“ butai

Vabalninko seniūnijos Ūkio reikalų specialistas Vitalijus Remeika sako, kad blogiausia, kai nuomininkai nesumoka už sunaudotą elektros energiją. „Šešis mėnesius nemoka ir Energijos skirstymo operatorius (ESO) atjungia. Iš tokių būstų tada žmonės išsikrausto. Dažniausiai net nežinome, kur jie dingsta, nors gaudyk vėją laukuos... Naujų nuomininkų į tą būstą įkelti negalima, nes, kai elektra atjungta, gyventi sąlygos netinkamos. Taip butai ir „sugadinami“. ESO sako, kad norint vėl turėti bute elektrą, reikia sumokėti elektros atjungimo ir prijungimo mokesčius ir tada padengti skolą. Vargais negalais suieškome kokį giminaitį, kuris skolą sutinka padengti. Bet ESO neatskleidžia įsiskolinimo dydžio dėl duomenų apsaugos, todėl sunku priimti sprendimus. Viena vertus, ESO reikalauja padengti skolą, bet kita vertus, jie to padaryti neleidžia. Anksčiau taip nebūdavo. Šiandien turime du butus, kuriuose atjungta elektra, bet tokių bus ir daugiau, nes bendrabučio kontingentas migruojantis. Tie būstai jiems, kaip laikina stotelė. Faktas, kad nemaža dalis socialinių būstų gyventojų neturi socialinių įgūdžių ir neturi finansinio raštingumo“,- komentavo V. Remeika.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/