Ž. Katkūnaitės nuotr.
Dėl smarkaus vėjo krito medžiai.
Bir­žų pi­lies kie­me au­ga gra­žūs, di­din­gi me­džiai. De­ja, tre­čia­die­nio ry­tą, į dar­bą rink­da­mie­si žmo­nės pa­ma­tė nu­lū­žu­sią lie­pos ša­ką, ku­ri svei­kin­da­vo­si su praei­viais, traukiančiais iš pi­lies py­li­mo link.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktorius Gintaras Butkevičius pasakojo, kad šaką tvarkys muziejaus darbuotojai. Pasak jo, šaka buvo įtrūkusi, o ją tikėtina nuplėšė smarkus lietus ir vėjas. „Kol kas nenusprendėme, ką darysime, bet įrangą turime, darbuotojų taip pat. Todėl nulūžusią šaką susitvarkysime patys. Manau, kad medieną sukūrensime Vabalninko skyriuje, o iš kitos medžio dalies sukalsime suolelį. Kol kas tik svarstome“,− pasakojo G. Butkevičius.

Kadangi dauguma pilies teritorijoje augančių medžių yra seni, baiminamasi, kad nepradėtų lūžti ir kiti. Muziejaus direktorius sakė, kad dabar bus proga įvertinti ir kitų medžių būklę. „Šiai nulūžusiai šakai tvarkyti leidimo nereikia, bet, manau, kreipsimės į komisiją dėl viso šio medžio apžiūros ir genėjimo. Kadangi dabar medžių pjovimas ir genėjimas draudžiamas, darbams reikia specialaus leidimo“,− sakė G. Butkevičius.

Trečiadienį Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos kieme taip pat pastebėta netektis. Vėjas su šaknimis išrovė priešais mokyklos pastatą augusį dar jauną berželį.