Naujo vadovo paskyrimas – priemonė susidoroti su direktore?

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Biržų TIC direktorė Raminta Indriulėnienė paskutinę darbo dieną sužinojo apie netikėtą mero staigmeną – paskirtą laikinąjį vadovą iš šalies.
Sausio 10 dieną Biržų krašto muziejaus „Sėla“ vadovas Gintaras Butkevičius patvirtino davęs sutikimą laikinai vadovauti Biržų Turizmo informacijos centrui (TIC). Sausio 11 dieną savivaldybės meras Vytas Jareckas pasirašė įsakymą, kuriuo pavedė G. Butkevičiui laikinai eiti Biržų TIC direktoriaus pareigas laisvu nuo pagrindinio darbo laiku, šiam darbui skiriant ne mažiau kaip 20 valandų per savaitę, tai būtų kasdien po 4 valandas. Išeidama ilgalaikių atostogų TIC direktorė Raminta Indriulėnienė vadovo pareigas patikėjo kolegei, savivaldybės vadovybė nusprendė kitaip.

Paskyrė vieną, atėjo kitas

Rašėme, kad Biržų TIC turėtų paliesti reorganizacija, tai reikštų, kad gali būti keičiamas ir šios įstaigos vadovas. Sprendimą turėtų priimti savivaldybės taryba. Po šios žinios kilo diskusijos, kad pertvarkos siekiama norint ne stiprinti įstaigą, bet pakeisti valdžiai neįtinkančią TIC vadovę. Tačiau tokias teorijas savivaldybės vadovybė paneigė. Situacija pasikeitė, kai Biržų TIC direktorė Raminta Indriulėnienė pranešė išeinanti ilgalaikių atostogų. Gal tai buvo problemos sprendimas? Į šį klausimą atsakymų nėra.

Pirmadienį TIC liko be vadovo – direktorės sprendimu vadovauti įstaigai paskirta kolegė, TIC einanti vyr. specialisto pareigas. Tokį žingsnį R. Indriulėnienė žengė vadovaudamasi Biržų TIC tarybos patvirtintų nuostatų 14 punktu. Jame sakoma, kad įstaigos vadovą atostogų, nedarbingumo ar kitu atveju pavaduoja TIC vyr. specialistas. Todėl, priimdama sprendimą, R. Indriulėnienė vadovavosi galiojančias įstatymais. „Išeidama nėštumo ir gimdymo atostogų, įsakymu paskyriau atsakingą asmenį. Vyr. specialistas turėtų eiti šias pareigas, kol teisės aktų numatyta tvarka, konkurso būdu, bus paskirtas laikinasis direktorius. Paskutinės darbo dienos, prieš dekretą, pabaigoje atsitiktinai sužinojau, kad direktoriumi paskiriamas Gintaras Butkevičius. Tai buvo labai netikėta, nes, kai lankiausi pas merą, nebuvo net užsiminta apie tokį jo sprendimą“,- pasakojo R. Indriulėnienė.

Jos pastebėjimu, anksčiau, kai pati ėjo specialisto pareigas, yra pavadavusi į motinystės atostogas išėjusią tuometinę direktorę ir problemų nekilo. R. Indriulėnienė akcentavo, kad jos darbas visada buvo vertinamas gerai, tačiau pripažino nesuprantanti, kas pastaruoju metu vyksta.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/