D. Matusevičienės nuotr.
Germaniškio k. bendruomenės geradarė Genovaitė Vaitkevičienė.
Šiais metais kilo idėja – Lietuvos Nepriklausomybės dieną pažymėti kitaip: išrinkti Nemunėlio Radviliškio seniūnijos geradarį. Šią mintį ištransliavau „Facebook“ seniūnijos, bendruomenių paskyrose ir paprašiau siūlyti kandidatus Geradario nominacijai. Iš viso buvo pateikta 16 kandidatų.

Pagrindinė idėja – prisiminti žmones, kurių darbų iki šiol nebuvo progos paviešinti. Manau, kad su dėkingumu paminėdami vienus ar kitus, iškeldami jų kandidatūras į geradarius, sušildėte tų žmonių širdis. Tai paskatins juos ir toliau nenuleisti rankų.

Balsavimas vyko iki kovo 7 d. Kadangi kiekviena bendruomenė atidavė balsus už saviškį, nutarta skelbti ne vieną, o du geradarius.

Susumavus balsus, daugiausia balsų atiteko Genovaitei Vaitkevičienei (51 balsas) iš Germaniškio kaimo už ilgametį Germaniškio kaimo erdvių ir bažnyčios aplinkos gražinimą savo asmeninėmis lėšomis. Antroje vietoje liko Dalia Baniukaitienė iš Nemunėlio Radviliškio miestelio (21 balsas), įvertinta už nuoširdumą, kuklumą, savanoriavimą „Carite“ bei mažametės mergaitės 1,5 mėn globą. Gėlės, dovanėlės ir Geradario nominacijos buvo nuvežtos kovo 8 dieną, kurias įteikiau kartu su bendruomenių narėmis.

Nemunėlio Radviliškio seniūnijos geradario nominacijas rėmė „Biržiečių žodis“ ir Sigutis Štrėmas.